کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

پر اشتهایی عصبی
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
 

پر اشتهایی عصبی نوعی اختلال تغذیهای و مشخصهی اصلی آن خوردن مقدار زیادی غذا در یک زمان کوتاه و بدون دلیل خاص و پس از آن وادارکردن بدن به تخلیهی انرژی اضافی است. این تخلیهی کالری اضافی از طریق روشهایی از قبیل استفراغ یا استفاده از داروهای مسهل، تنقیه یا استفاده از داروهای مُدر صورت میگیرد. همچنین بسیاری از افراد بهجای انجام چنین روشهایی به ورزشهای سنگین یا روزهداریهای طولانیمدت برای ازبین­بردن کالری دریافتی اضافی پناه میبرند. این مسأله میتواند منجر به جراحات و آسیب جدی در فرد شود. یکی از مشخصههای اصلی این رفتار این است که در هنگام غذاخوردن اصلاً نمیتوانند میزان غذای دریافتی خود را کنترل کنند. آنها میخورند و میخورند و حتی زمانیکه احساس سیری و حتی ناراحتی میکنند باز هم به غذاخوردن ادامه میدهند. اغلب افرادی که پراشتهایی عصبی دارند به این نکته اذعان دارند که رفتارشان طبیعی نیست و نمیتوانند آنرا کنترل کنند. آنها معمولاً نسبت به رفتار خود خجالتزده و ناراحت هستند و در نتیجه رفتار و عادات غذایی خود را از دیگران پنهان میکنند. . بهعنوان مثال شبها بعد از آنکه تمام خانواده خوابیدند به غذاخوردن میپردازند و یا قبل از رسیدن به خانه غذا تهیه کرده و در ماشین مصرف میکنند.

رژیمگرفتن یکی از محرکهایی است که فرد را به جادهی ابتلا به پراشتهایی عصبی هدایت میکند. فردی که در آینده پراشتها میشود نسبت به وزن و شکل ظاهری خود خیلی حساس است و مرتباً رژیم کاهش وزن میگیرد. اغلب خانمها به این اختلال دچار میشوند. آن­ها در ابتدا با رژیمهای خیلی سخت و کم کالری شروع میکنند و پس از آنکه نتوانستند در رژیم غذایی موفق باشند به مقدار خیلی بیشتر از حد گرسنگی غذا میخورند تا احساس خود را برطرف سازند؛ اما پس از آن احساس گناه کرده و شروع به ورزشهای سنگین یا تخلیهی غذا از بدن خود میکنند تا از شر کالریهای اضافی خلاص شوند. در ابتدا این رفتار بهندرت اتفاق میافتد؛ اما بهتدریج عادی شده و باعث ایجاد اختلال در روابط دوستانهی فرد، روابط اجتماعی و فعالیتهای روزانه او میشود. این قبیل رفتارها اثرات زیانباری بر سلامتی فیزیکی و روانی افراد گذاشته و باید هرچه سریعتر درمان شوند.

علل ایجاد کننده:

وراثت: خویشاوندان نزدیک، معمولاً مادر یا خواهر مبتلا به این اختلال، شانس درگیری فرد را بیشتر میکنند. این مسأله در خصوص زنان بیشتر از مردان صدق میکند. تاریخچهی خانوادگی افسردگی، الکلیسم و چاقی، ریسک بروز این بیماری را بیشتر میکند.

عوامل بیولوژیکی: شواهد مختلفی نشان میدهند که پراشتهایی عصبی با مقادیر کم سروتونین مغز در ارتباط است. سروتونین یک انتقال­دهنده عصبی است که یکی از نقشهای آن تنظیم احساس سیری یا پری در فرد بوده و به او میگوید غذاخوردن را متوقف کند. انتقال­دهنده­های عصبی در اختلالات ذهنی دیگر از قبیل افسردگی نیز تغییر میکنند که این مسأله اغلب با پراشتهایی همراه است.

عوامل روانی: بهنظر میرسد که انواع مختلفی از شخصیتها بیشتر از بقیه در معرض خطر ابتلا به پراشتهایی عصبی هستند. این افراد کمتر قادرند که محرکات محیطی را تحت کنترل در بیاورند. آنها اغلب درگیر رفتارهای پرخطری از قبیل خرید زیاد، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و رفتارهای جنسی پرخطر هستند. این افراد اعتماد به نفس ضعیفی داشته و اعتماد به نفس در آنها بستگی به تصدیق اطرافیان دارد. در بین آنها اختلالات دیگری از قبیل افسردگی، وسواس فکری عملی و اضطراب شایع است.

عوامل اجتماعی: اغلب در خانوادهی این افراد اختلالاتی از قبیل الکلیسم، افسردگی و چاقی دیده میشود. این خانوادهها اغلب با هم درگیری و مشاجره دارند و شرایط زندگی ثابتی ندارند. شرایط و تغییرات زندگی از قبیل تغییر محل زندگی، درسخواندن در مدرسهی جدید و ازدستدادن روابط با دوستان صمیمی میتواند باعث شروع این اختلال در افراد شود.

دورههای بیش خواری/تخلیهی غذا نتایج فیزیکی خاص خود را بهدنبال دارند که عبارتند از:

آسیب دندانها در اثر تماس مداوم با اسید معده از استفراغ؛ و خرابی مینای دندان

تورم غدد بزاقی، زخم در دهان و حنجره

دهیدراتاسیون (از دست رفتن آب بدن)

زخم در انگشتان بهخاطر استفاده از آنها برای استفراغکردن

عدم تعادل الکترولیتها که توسط روشهای آزمایشگاهی مشخص میشود.

پوست خشک

خستگی

عدم تعادل دورههای عادت ماهیانه در زنان

وزن، ضربان قلب و فشار خون ممکن است طبیعی باشند.

درمان بیمار بستگی به درجهی آسیب فیزیکی واردشده به او در اثر پرخوری و شدت احتمال آسیبرساندن به خودش دارد. در صورتیکه تعادل الکترولیتهای بدن بیمار بهطور جدی بههم خورده باشد، باید او را در بیمارستان بستری کرد و تحت مراقبت قرار داد. عدم تعادل الکترولیتها منجر به اختلال در فعالیت قلب و سایر عوارض ناخواسته میشود. هرچه درمان سریعتر آغاز شود، موفقیت آن نیز بیشتر خواهد بود. بهبودی بیمار بدون مداخلات حرفهای انجام نمیشود. پراشتهایی درماننشده میتواند منجر به مرگ فرد در اثر زخم معده یا مری شود.

بعضی از روشهای پیشگیری از پراشتهایی عصبی به شرح زیر هستند:

اگر فرزندی دارید نسبت به وزن خود وسواس نداشته باشید؛ و شکل ظاهری خود و رژیم غذاییتان را در حضور فرزندان به چالش نکشید.

فرزندانتان را بهخاطر شکل بدنشان ملامت نکنید و هرگز آنها را با دیگران مقایسه ننمایید.

به فرزندان خود بگویید که آنها را همانطور که هستند دوست دارید.

سعی کنید هر زمان که امکانپذیر باشد همراه با خانواده غذا بخورید.

به کودکان خاطرنشان کنید که هنرپیشههای تلویزیون و مدلهای مجلات مُد بدن سالم و طبیعی ندارند.

کودک خود را تحت رژیم غذایی قرار ندهید؛ مگر آنکه پزشک شما را به این کار تشویق کند.

اجازه ندهید کودکتان در تارنماهای مخصوص افراد پراشتها جستوجو کند. این تارنماها توصیههای نامناسبی از طرف بیماران به کودک منتقل میکنند؛ به آنها یاد میدهند که چگونه غذا را تخلیه کرده و رفتار همدیگر را مورد حمایت قرار میدهند.

اگر فرزند شما در ورزشهای رقابتی فعالیت میکند، حتماً نقطه نظرات مربی او در خصوص وزن بدن را مورد بررسی قرار دهید.

از علایم اعتماد به نفس پایین، اضطراب، افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر یا الکل آگاه باشید و هر زمان که چنین چیزی در فرزند خود مشاهده کردید، بلافاصله نسبت به درمان آن اقدام کنید.

اگر فکر میکنید کودکتان مبتلا به اختلال تغذیهای است برای کمک پزشک و مداخلهی انجامشده از طرف او صبر نکنید. هرچه این اختلال زودتر درمان شود، عوارض آن کمتر شده و درمان راحتتر انجام میشود.

بسیاری از بیماران مبتلا به پراشتهایی عصبی دچار شکست میشوند. این افراد برای پیشگیری از این مسأله میتوانند توصیههای زیر را رعایت کنند:

هرگز رژیم نگیرید. در عوض برنامهریزی کنید تا از غذاهای سالم استفاده نمایید.

با بقیهی افراد غذا بخورید و به تنهایی از غذا استفاده نکنید.

درمان را ادامه دهید و نکات توصیهشده را کاملاً اجرا کنید.

افکار منفی خود را تحت نظر قرار داده و سعی کنید با خود مثبت فکر کنید.

هر روز سعی کنید زمانی را به انجام امور لذتبخش اختصاص دهید.

همیشه مشغول باشید، ولی نه خیلی فعال؛ حداقل روزی هفت ساعت استراحت کافی داشته باشید.

هر روز زمانی را با افرادی که دوست دارید و آنها نیز به شما علاقه دارند بگذرانید.

 


مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرس

www.clinic-ideal.ir


تماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازدکویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسیرژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
با44483079
09199090683صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
ارتباط چاقی و زوال عقل
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش واقع در شیکاگو دریافتند عملکرد کبد در انسان های چاق منجر به زوال عقل و اختلال حافظه می شود. محققان دانشگاه راش در تحقیقی دریافتند که کبد انسان برای سوزاندن چربی موجود در شکم و سایر اندام ها از نوعی پروتئین موسوم به PPARalpha استفاده می کند؛ این در حالی است که بخش هیپوکمپوس مغز نیز برای پردازش حافظه و یادگیری از همین پروتئین بهره می برد. در بدن افرادی که دچار چاقی مفرط هستند، کبد پروتئین PPARalpha را ابتدا از اندام های مجاور و سپس از کل اندام های بدن جمع آوری می کند و برای سوزاندن چربی اضافه به کار می گیرد. بدین ترتیب هیپوکمپوس برای پردازش حافظه به میزان کافی این پروتئین را در اختیار نخواهد داشت و فرآیند یادگیری و یادآوری شخص با اختلال مواجه می شود.

محققان در جریان آزمایش هایی که روی موش ها انجام دادند، دریافتند که فقدان پروتئین PPARalpha در کبد هیچ مشکلی را برای موش ایجاد نمی کند اما فقدان آن در هیپوکمپوس موجب فراموشی و اختلال حافظه می شود. اما زمانی که این پروتئین را به هیپوکمپوس موش های بیمار تزریق کردند، کلیه اختلالات حافظه آن ها از بین رفت. پیش از این محققان دریافته بودند که میزان اختلال یادگیری و فراموشی در افراد چاق بیش از سایرین است. اما علت آن تا زمانی که محققان دانشگاه راش به رابطه پروتئین PPARalpha با پردازش حافظه و سوختن چربی در بدن پی ببرند، پوشیده بود. نتیجه این تحقیقات راه را برای درمان بیماری هایی مانند آلزایمر، فراموشی و سایر انواع اختلالات حافظه و یادگیری هموارتر می کند. گزارش کامل این تحقیقات در شماره اخیر نشریه CELL به چاپ رسیده است.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرس

www.clinic-ideal.ir


تماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازدکویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسیرژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
تازه های دارو درمانی چاقی
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

امروزه می‌دانیم چاقی با بیماری‌هایی نظیر دیابت، فشارخون بالا، اختلالات متابولیسم چربی‌ها و بدخیمی‌ها مرتبط است. مطالعه اخیر در مورد شیوع چاقی نشان داده است در فاصله سال 2009 تا 2010 میلادی، بیش از یک‌سوم بزرگسالان و حدود 17 درصد کودکان و نوجوانان چاق بوده‌اند. به علاوه، آمار ابتلا به بیماری‌های مرتبط با چاقی روزبه‌روز بالاتر می‌رود. درمان دارویی بلندمدت چاقی، به دلیل خطر مشکلات قلبی-عروقی و عوارض گوارشی محدود است اما 2 داروی به‌تازگی تاییدشده با نام‌های لورکازرین (lorcaserin) و ترکیب آهسته‌رهش فنترمین و دوپیرامات با نام تجاری اوسیمیا (Qsymia) در کم کردن وزن بیماران چاق سودمند است. لورکازرین، اولین آگونیست گیرنده سروتونین C2TH- 5 مورد تایید است. به نظر می‌رسد ترکیب آهسته‌رهش فنترمین و دوپیرامات با مهار اشتها، کاهش دریافت کالری و افزایش میزان انرژی مصرف‌شده اثر می‌کند.

 

پاتوفیزیولوژی چاقی، پیچیده و به چند عامل وابسته است. بدن در طول ساعات گرسنگی یا تغذیه ناکافی به میزان مشخصی چربی نیاز دارد اما با افزایش وزن، سلول‌های چربی اضافی اسیدهای چرب را آزاد می‌کنند و به مسمومیت با چربی، اختلال در فعالیت گیرنده‌های انسولین و بالا رفتن قندخون منتهی می‌شوند. به‌ویژه سلول‌های سفید چربی پیش ساخت‌های اسیدچرب و آدیپوکیناز‌ها را آزاد می‌کنند. این مواد التهاب‌زا هستند. آثار التهابی آدیپوکینازها عبارتند از ‌هایپرگلیسمی، اختلال آندوتلیال، تشکیل آتروم و ترومبوز. این آسیب‌های التهابی توسط هورمون‌های ضدالتهاب نظیر آدیپونکتین، ویزفاتین و پروتئین محرک اسیلیشن ایجاد می‌شوند.

 

دستورالعمل‌های درمان چاقی

 

کاهش 10 درصدی وزن بدن طی 6 ماه اول شروع رژیم لاغری، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های مرتبط با چاقی را کاهش می‌دهد. در آخرین دستورالعمل مبارزه با چاقی، رژیم درمانی، افزایش فعالیت‌های فیزیکی و رفتار درمانی برای رسیدن به این هدف توصیه شده‌اند. پس از گذشت 6 ماه از شروع تغییر در سبک زندگی برای مبارزه با چاقی، در بیماران با BMI بیشتر از 30 کیلوگرم در هر مترمربع، دارودرمانی نیز در نظر گرفته می‌شود. به علاوه، در بیماران با BMI کمتر از 27 کیلوگرم در هر مترمربع سطح بدن که بیماری‌های زمینه‌ای نظیر فشارخون بالا، هایپرلیپیدمی، نارسایی قلبی، دیابت قندی نوع 2 و وقفه تنفسی حین خواب دارند نیز دارودرمانی توصیه می‌شود. 

 

دارودرمانی چاقی

 

پیش از تایید لورکازرین و ترکیب آهسته‌رهش فنترمین و دوپیرامات، تنها داروی موجود برای درمان درازمدت چاقی ارلیستات بود. اورلیستات به 2 شکل نسخه‌ای (با نام تجاری زنیکال) و غیرنسخه‌ای (آلی) به بازار مصرف ارائه شده اما مسمومیت کبدی و نیز عوارض گوارشی نظیر درد شکم و نفخ در بیمارانی که رژیم غذایی کم‌چرب را در پیش نگرفته‌اند، تجویز آن را محدود کرده است. سیبوترامین، در سال 1997 مورد تایید قرار گرفت اما پس از مدتی به دلیل افزایش 16 درصدی خطر عوارض قلبی-عروقی شدید از بازار مصرف جمع‌ شد. به علاوه، جمع‌آوری 2 داروی لاغری دیگر با نام‌های فن‌فلورامین و دکس‌فن‌فلورامین در سال 1977 براساس یافته‌های به دست آمده در مورد مشکلات قلبی دریچه‌ای شدید، نشان داد داروهای کاهنده وزن هر چند موثرند اما بدون عارضه نیستند.

 

 

نسل جدید داروهای ضدچاقی

 

لورکازرین، اولین آگونیست گیرنده C2TH- 5 سروتونین، در 27 ژوئن 2012 توسط FDA مورد تایید قرار گرفت اما پس از مدت کوتاهی به دلیل مشاهده تومورهای پستانی در موش‌های مصرف‌کننده این دارو پس زده شد. احتمال می‌رود داروی ضدچاقی لورکازرین میزان مصرف غذا را کاهش می‌‌دهد و با فعال‌سازی اختصاصی گیرنده‌های C2TH- 5 نورون‌های موجود در هیپوتالاموس، احساس سیری را القا می‌کند. گیرنده‌های C2TH- 5 در مناطقی از مغز پخش هستند که با تنظیم میزان دریافت غذا مرتبط‌اند. اختصاصی بودن لورکازرین برای گیرنده C2TH- 5 در درمان چاقی بسیار اهمیت دارد. زیرا فعال شدن گیرنده‌های B2TH- 5 و A2TH- 5 ممکن است با بیماری‌های دریچه‌ای قلب مرتبط باشد. آگونیست‌های غیراختصاصی سروتونرژیک (فن‌فلورامین و دکس‌فن‌فلورامین) با هدف قرار دادن گیرنده‌های سروتونین باعث لاغری می‌شوند اما مشکلات دریچه‌ای قلبی ایجاد می‌کنند. لورکازرین می‌تواند به گیرنده A2TH- 5 متصل شود و اختلالات ادراکی ایجاد کند. در مطالعات پیش بالینی، شواهد موجود به نفع اتصال لورکازرین به این گیرنده قوی نیستند اما گروهی از بیماران که دوز بالای دارو را مصرف کردند عوارضی نظیر تغییرات ادراکی، خواب‌های غیرمعمول، خواب‌آلودگی و احساس سرخوشی را گزارش دادند. لورکازرین در درمان بلندمدت چاقی به عنوان درمان همراه با یک رژیم غذایی کم‌کالری و ورزش -در بیمارانی که BMI آنها بیشتر از 30 یا BMI آنها بیشتر از 27 کیلوگرم بر مترمربع است و حداقل به یکی از بیماری‌های زمینه‌ای مرتبط با چاقی (نظیر فشارخون بالا، دیس لیپیدمی، دیابت نوع 2) مبتلا هستند- توصیه می‌شود. لورکازرین با دوز 10 میلی‌گرم 2 بار در روز تجویز می‌شود و عوارض ناخواسته آن عبارتند از تهوع، یبوست و عفونت‌های بخش فوقانی دستگاه تنفس.

 

ترکیب آهسته‌رهش فنترمین و دوپیرامات با نام تجاری اوسیمیا، در ژولای 2012 میلادی، 2سال پس از رد اولیه تایید آن به دلیل خطر وقوع نقایص مادرزادی و نیز ارتباط مصرف این دارو با وقوع حوادث قلبی-عروقی توسط FDA مورد تایید قرار گرفت. نام پیشنهادی شرکت تولید‌کننده برای این دارو در ابتدا «کیونکسا» بود که به دلیل شباهت آن با نام چند داروی دیگر تغییر یافت. اندیکاسیون تجویز ترکیب آهسته‌رهش فنترمین و دوپیرامات مشابه لورکازرین است. در گذشته فنترامین به تنهایی به عنوان درمان کوتاه‌مدت کمکی (برای مدت یک هفته) در بیماران چاق با BMI بیشتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع یا بیماران با BMI بیشتر از 27 کیلوگرم بر مترمربع که ریسک فاکتور دارند مورد تایید قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد فنترمین اشتها را با تحریک افزایش آزادسازی نوراپی‌نفرین از هیپوتالاموس مهار می‌کند. دوز آغازین اوسیمیا روزانه 75/3میلی‌گرم/23میلی‌گرم برای مدت 14 روز است. سپس دوز دارو به 5/7 میلی‌گرم/46میلی‌گرم در روز افزایش داده می‌شود. بیمار باید پس از گذشت 12هفته از دریافت این دارو با دوز 5/7میلی‌گرم/46میلی‌گرم در روز مورد ارزیابی قرار گیرد. توصیه می‌شود برای به حداقل رساندن احتمال بی‌خوابی شبانه، اوسیمیا در صبحگاه مصرف شود. در مورد این دارو نیز مانند سایر آمین‌های سمپاتومیمتیک، باید خطر وقوع تاکی‌کاردی و ‌هایپرتنشن در نظر گرفته شود.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__idea

 


 
 
لیزر واژینال و سوالات شما
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

خانم دکتر من یک جلسه لیزر واژینال انجام دادم  برای دفعه دوم میخواستم مراجعه کنم میخواستم ببینم چند جلسه دیگه لازم دارم؟ ایا لیزر عوارض هم دارد؟

 

 به دنبال لیزر  معمولا هیچ کدام از این عوارض دیده نمی شود . نتایج 95 درصد رضایت جنسی خانم ها بعد از لیزر درمانی کاملا قابل مقایسه با نتایج 74 درصد رضایت آنها بعد از جراحی می باشد . جهت نتایج بهتر تکنیک لیزر در سه نوبت و به فواصل یک ماه انجام می شود .

مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
نوشابه کبد را چرب می کند
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

نوشابه های گازدار ، ترکیبی از گاز ، آب ، قند ، کولا و ترکیب های طعم دهنده هستند . شاید یکی از مهم ترین زیان هایی که بتوان به نوشابه های گازدار نسبت داد ، قند فراوان موجود در آنها باشد که می توان مشکلاتی مانند اضافه دریافت کالری ، بالا رفتن وزن ، چاقی و ابتلا به عوارض آن را در پی داشته باشد .

یکی از شایع ترین عوارض چاقی در افرادی که در مصرف نوشابه های گازدار زیاده روی می کنند ، ابتلا به کبد چرب است .

از طرف دیگر ، گاز فراوان موجود در نوشابه های گازدار ، میتواند مشکلاتی مانند نفخ ، تورم شکم و سوئ هاضمه را در پی داشته باشد .

مصرف این نوشیدنیها باعث تشدید علایم برخی ناراحتیهای گوارشی مانند ریفلکس هم میشود .کولاها و ترکیبهای طعم دهندهای که در نوشابهها وجود دارند ، عوارضی مانند تپش قلب ، تحریک سیستم عصبی ، بیخوابی و تحریک سیستم گوارشی را هم به دنبال دارند .

به طور کلی ، مصرف نوشابههای گازدار ممنوع نیست اما بهتر است مصرف آنها به کمترین حد ممکن برسد و مصرف نوشیدنیهای سالمتری مانند آب یا دوغ بدون گاز و کم نمک را جایگزین آن کرد .


مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
فایده چای سبز
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

نوشیدن چای ، به ویژه چای سبز ، مزایای بی شماری دارد و به 4 دلیل بهتر است این نوشیدنی در برنامه غذایی تان گنجانده شود ، اولین دلیل تقویت حافظه است . دومین دلیل چای سبز از رشد باکتری هایی که عامل عفونت دندان و لثه می شود ، جلوگیری می کند . سومین دلیل ترکیب های پلی فنولی موجود در چای ، ضد سرطان هستند و دست آخر اینکه نوشیدن چای باعث تقویت قدرت عضلانی بدنتان می شود .

منبع : Prevention

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
پرسش و پاسخ
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 
  • مصرف چای سبز باید چه مدت قبل و بعد از غذا باشد تا کلسیم وآهن دریافتی دفع نشود؟

تفاوتی بین چای سبز وسیاه وجود ندارد ، درحقیقت ترکیبات آلکالوئیدی و پلی فنولهای موجود در چای اجازه جذب آهن ، روی یا حتی کلسیم موجود در غذا را نمیدهد ، پس باید یک ،دو ساعت بعد از صرف غذا بنوشید.

  • چرا طعم مغزهایی مانند گردو ، بادام و فندق بعد ازمدتی تغییر می کند ؟

یکی از علل تغییر طعم این خوراکی ها می تواند نگهداری آنها در محیط مرطوب یا قرار گرفتن

در کنار ترکیباتی باشد که حاوی اسانس هستند .

  • روی بسته بندی برخی محصولات نام ماده ای به نام " مالتیتول " به عنوان شیرین کننده درج شده است .این ماده چیست ؟ آیاخوردن آن برای بدن ضرر دارد؟

مالتیتول قندی طبیعی و حدود 90 درصد شکر معمولی شیرین است . مصرف آن برای مبتلایان به دیابت مفید و باعث افزایش قند خونشان نمیشود. این قند به کندی جذب می شود .

  • آیا اسیدهای چرب امگا3 و امگا6 که از طریق زیتون و گردو دریافت کرده ایم با مصرف قرص ونوسات از بدن دفع می شود ؟

بله، ونوستات با غیرفعال کردن آنزیم لیپاز روده مانع جذب همه اسیدهای چرب ازجمله امگا3و امگا6 وحتی مانع جذب ویتامینهای محلول در چربی مثل ویتامین K،A ،DوEمیشود.

معمولا با توجه به اینکه اثر این قرص در مدتی کمتر از 3 ساعت از بین میرود ، توصیه 
می شود پس از این مدت ، فرد در وعده های غذایی اش منابع حاوی اسیدهای چرب امگا3 مثل ماهی ها را بگنجاند.این دارو باید به دستور پزشک تجویز و باری مدت کوتاهی مصرف شود .

 

 

 

  • من وخانواده ام به مصرف روزانه دمنوش گل گاوزبان علاقه داریم . می خواستم بدانم که آیا این عادت اشتباهی است ؟

به طور کلی ، مصرف روزی یک وعده دمنوش گل گاوزبان برای افراد سالم مشکلی ایجاد نمیکند. گل گاوزبان را از مراکزمعتبرتهیه کنید . میتوانید آنرا با مخلوط کردن گل وآبجوش و دم کردن آن به مدت حدود 10دقیقه روی حرارت غیر مستقیم مانند بخار کتری یا سماور آماده کنید. افرادی که رنگ سیاه گل گاوزبان را دوست ندارند هم می توانند با افزودن یک عدد لیموعمانی کوچک به قوری دمنوش یا چند قطره آبلیمو هنگام سرو آن ، باعث ارغوانی شدن رنگ این نوشیدنی آرامبخش شود.

  • من و خانواده ام عادت به مصرف ماست و دوغ با غذاهای سنتی ایرانی مانند آبگوشت و انواع کباب داریم .با توجه به اینکه متخصصان معتقدند مصرف لبنیات با غذاهای حاوی گوشت ، باعث ایجاد اخلال در جذب آهن غذا می شود ، می خواستم بدانم آیا این عادت غذایی غلط است و باید آن را کنار بگذاریم یا نه ؟

حذف ماست ودوغ از وعده های اصلی غذایی توصیه نمی شود بلکه بهتر است تمام افراد همراه وعده ناهار و شام یک پیاله ماست و یکی دو لیوان دوغ کم نمک هم مصرف کنند . درست است که کلسیم موجود در لبنیات باعث ایجاد اختلال در جذب آهن و روی موجود درسایر مواد غذایی می شود اما میزان کلسیم موجود در ماست ودوغ به اندازهای نیست که اختلال چشمگیری در جذب آهن غذا ایجاد کند . افرادی که می خواهند جذب آهن در بدنشان دچار اختلال نشود ، باید تا حدود 2 ساعت بعد ازصرف غذاهای اصلی ، شیر ننوشند.

با وجود این ، به هیچ وجه در مصرف ماست و دوغ همراه غذاهای اصلی افراط مکنید زیرا مصرف بیش از یک پیاله ماست یا بیش از 2 لیوان دوغ با غذا ، مشکلاتی را در جذب آهن غذا ایجاد می کند .


مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal

 


 
 
منابع پروتیین HBV بهترین دوست شما در طول مدت کاهش وزن
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

بهترین منابع پروتئین:

 دریافت پروتئین مهم است ولی همچنین کربوهیدرات و چربی و کل کالری دریافتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.  در یک رژیم پر پروتئین منابع پروتئین کم چرب و غذاهای عاری از چربی در هر وعده به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی با کالری کنترل شده در نظر گرفته می شوند.

 شما می بایست منابع کربوهیدرات های سالم و هوشمندانه ای مانند میوه ها ، سبزیجات و غلات کامل و به موازات آنها چربی های سالمی مثل مغزها ، بذرها، زیتون ، روغن های گیاهی و  ماهی را مصرف نمایید. 

همه پروتئین های مشابه یکدیگر نیستند ، لذا اطمینان حاصل کنید که منابع پروتئین دریافتی تان غنی از مواد مغذی و کم چرب و کم کالری باشند ( مثل گوشت های لخم و عاری از چربی) و حبوبات و سویا و محصولات لبنی کم چرب.

 

در جدول زیر برخی از منابع خوب پروتئین را به شما معرفی می نماییم:
 

گرم پروتئین

غذا

7

30 گرم گوشت لخم، ماهی و ماکیان

6

1 عدد تخم مرغ بزرگ

4

120 گرم شیر

6

120 گرم ماست

5

120 گرم شیرسویا

13

90 گرم جو

7

30 گرم پنیر

14

نصف فنجان پنیر cottageکم چرب

7

نصف فنجان لوبیا قرمز( پخته شده)

9

نصف فنجان عدس

7

30 گرم آجیل

8

2 قاشق کره بادام زمینی

2

نصف فنجان سبزیجات

2

1 برش نان

2

نصف فنجان از اغلب غلات/پاستا


راهکارهایی برای افزایش پروتئین دریافتی:

اگر قصد دارید که پروتئین رژیم غذایی تان را با مصرف پروتئین های کم چرب افزایش دهید می توانید از راهکارهای زیر مدد بگیرید:

1- با خودتان قدری ماست یا شیر کم چرب را به باشگاه ورزشی تان ببرید و از مصرف آنها برای تقویت خود بعد از ورزش لذت ببرید.
2- در وعده صبحانه تان مصرف شیر و جو را بگنجانید.( شما می توانید منابع حاوی پروتئین را در صبحانه خود بگنجانید.)
3- در میان وعده های خود از پنیرهای عاری از چربی یا بسیار کم چرب استفاده نمایید.
4- می توانید در صبحانه از تخم مرغ نیز استفاده نمایید و همچنین می توانید از تخم مرغ آب پز به عنوان میان وعده غذایی استفاده نمایید.
5- مصرف حبوبات را در وعده ها و میان وعده های خود بگنجانید.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
رژیم غذایی کودک هنگام اسهال
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

رژیم غذایی کودک هنگام اسهال

رییس انجمن پزشکان کودکان ایران گفت : کودکان ممکن است در سال 2 تا 3 بار دچار اسهال شوند و اگر در هر مورد از ابتلا به بیماری ، غذا نخورند هربار نیم کیلو از وزن آنها کاسته می شود .دکتر غلامرضا خاتمی اظهار داشت ، کودکان به علت عدم مراقبت های بهداشتی دچار اسهال می شوند بنابراین بهترین راه در پیشگیری از ابتلای کودک به اسهال ، عادت دادن کودک به شست و شوی دست با آب و صابون است .

رییس انجمن پزشکان کودکان ایران تاکید کرد ؛عمده دلیل ابتلا به اسهال همین عدم بهداشت است اما اسهال می تواند به علت ورود میکروب یا ویروس به داخل روده نیز به وجود بیاید . استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد : باید به کودکان یاد داد که اگر مشغول خوردن میوه ای هستند و آن میوه از دستشان افتاد به هیچ وجه آن را نخورند یا اگر تشنه شدند مبادرت به خوردن هر نوع آبی نکنند .

وی افزود :باید از دادن غذاهای آماده (فست فود ) به کودکان پرهیز کرد چرا عدم رعایت بهداشت در آنها موجود باشد این غذاها می تواند معده کودک را تحریک کرده و مشکلات گوترشی برای کودکان به وجود آورد ..

رییس انجمن پزشکان کودکان ایران افزود : وقتی کودک مبتلا به اسهال شده و تعداد دفع زیاد نبود نباید غذای معمولی کودک را قطع کرد چرا که تامین رشد کودک با غذاست .

متخصص گوارشکودکان ادامه داد : کودکان ممکن است در سال 2 تا 3 بار دچار اسهال شوند و اگر در هر مورد از ابتلا به بیماری ، غذا نخودند نیم کیلو از وزن آنها کاسته می شود . پس بهتر است در مواجهه با چنین حالتی سعی کنیم تا کاهش وزن کودک به حداقل برسد و به همین دلیل به خانواده ها توصیه می کنیم که غذای معمول و روزانه را به کودک بدهند .

دکتر خاتمی با بیان این مطلب که اشتهای کودک در موارد ابتلا به بیماری کاسته می شود گفت : در این موارد باید غذا مطابق میل کودک باشد و اصراری بر زیاد خوردن غذا نداشته باشیم چرا که اگر کودک با اصرار غذا بخورد غذا را برمی گرداند .

رییس انجمن پزشکان کودکان ایران در گفت و گو با فارس یادآور شد : باید غذا را در مقابل کودک گذاشت تا کودک هر چقدر میل داشت مصرف کند همچنین مصرف مایعات و شیر بلامانع است اما مصرف موادی همچون میوه ها که اجباری ندارد می تواند محدود شود و بعد از بهبود کودک دوباره به وی داده شود .

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
اولتراسوند تراپی برای رفع چاقی های موضعی
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

اولتراسوند تراپی اولتراسوند تراپی یعنی درمان با امواج مافوق صوت. همانطور که در دستگاه سونوگرافی ملاحظه می کنید امواج مافوق صوت می توانند تا عمق بافت های بدن نفوذ کنند و دستگاه سونوگرافی در واقع با تحلیل امواج صوتی منعکس شده از بافت های عمق بدن، تصویری از اندام های درون بدن را برای متخصص ترسیم می کند.

موج صوتی، موجی مکانیکی است یعنی بوسیله تکانهای مکانیکی تولید می شود و باعث تکانهای مکانیکی در اجسام اطراف خود می شود و بوسیله تکانهای مکانیکی منتقل می شود همانطور که برخی تکانهای حاصل از صدای بلندگو را می توانید حس کنید.تعداد تکانهای موج صوتی در هر ثانیه، فرکانس موج صوتی گفته می شود. گوش انسان می تواند امواج صوتی تا فرکانس بیست هزار را بشنود امواج صوتی با فرکانس بیشتر از بیست هزار را امواج مافوق صوت می نامند. هر چه تعداد تکانها بیشتر شود اندازه تکانها کوچکتر (حتی میکروسکوپی) می شود.دستگاههای اولتراسوند تراپی از امواج صوتی با فرکانس یک میلیون تا سه میلیون استفاده می کنند که می توانند تا عمق سه الی پنج سانتیمتر در بافتهای بدن نفوذ می کنند. با توجه به اینکه، امواج صوتی شامل تکانهای مکانیکی است نفوذ آنها موجب تکانهای مکانیکی در بافت هایی می شود که در آنها نفوذ می کند.بنابراین اگر فرکانس موج استفاده شده برای درمان، بطور مثال یک میلیون باشد، بافت هایی که موج صوتی از آنها عبور می کند نیز یک میلیون بار در ثانیه تکان خواهند خورد. این همان اثری است که دستگاه اولتراسوند تراپی از آن برای کمک به درمان سلولیت استفاده می کند.دستگاه اولتراسوند تراپی، امواج مافوق صوت را با فرکانس یک الی سه میلیون در ثانیه، تولید و به بافت سلولیت اعمال می کند. نفوذ امواج موجب لرز شدید، میکروسکوپی و تعداد بالا در بافت سلولیت می شود و اینکار باعث می شود:⦁ دما در بافت سلولیت بدلیل اصطکات حاصل از تکانها افزایش یابد.⦁ بافت موضع به دلیل میکروماساژ و افزایش دما شل و نرم شود.⦁ رسوبات مواد سمی از دیواره عروق لنفی و خونی جدا شوند.⦁ سوخت و ساز بافتی افزایش یابد.اگر اثرات سیستم های اولتراسوند تراپی، با اثرات دستگاه رولر وکیوم، (به ویژه اثر آن در برقراری مجدد جریان خون و لنف و تخلیه رسوبات از بافت موضع درمان)، ترکیب شود، می توان با ترکیب آنها نتایج درمانی ارتقا بخشید و پاسخ بهتری در جلسات کمتری حاصل نمود.همانطور که در بخش دستگاه رولر وکیوم گفته شد حتی در صورت وجود همه دستگاههای یاد شده در بالا در یک مطب، باز هم وجود دستگاه رولر وکیوم برای تحقق نتایج درمانی الزامی است. لذا استفاده تنها از اولتراسوند تراپی برای درمان سلولیت کافی نیست و لازم است سیستم رولر وکیوم نیز در برنامه درمانی بیمار لحاظ شود.سیستم اولتراسوند تراپی، علاوه بر کمک به درمان سلولیت، می تواند در مواردی نظیر کاهش چروک های خفیف و سطحی پوست نیز موثر باشد. همچنین، با عملکردی به نام فونوفورزیس، به نفوذ برخی کرم ها و ژل ها در پوست، مانند ژلهای سلولیت درمانی کمک می کند. این سیستم کاربردهای زیادی در فیزیوتراپی نیز دارد. سیستم شوک امواج صوتی Acoustic Wave Therapy (AWT) شوک موج صوتی، شکلی از موج صوتی است که بجای تکانهای مکرر، که در بالا، بخش اولتراسوندتراپی، گفته شد، شامل یک تکان با فشار و دامنه بسیار بالاست. فشار امواج صوتی شوکی به قدری بالاست که موجب شکستن اجسام در نقطه ای دورتر از منبع تولید می شود مانند شکستن شیشه پنجره ها بوسیله شوک صوتی تولید شده توسط هواپیماهای جنگی به منظور شکستن دیوار صوتی. مصارف درمانی شوک امواج صوتی در سال 1960 با ساخت دستگاههای سنگ شکنی برون اندامی شروع شد. این دستگاه شوک امواج صوتی را در بیرون از بدن تولید و فشار آن را، بدون آسیب رساندن به پوست و بافتهای دیگر بدن، دورتر از دستگاه، درست در محل قرارگیری سنگ کلیه متمرکز می کند و موجب تخریب سنگ کلیه می شود.پس از آن دستگاهای کوچکتری تولید شد که از اعمال شوک امواج صوتی برای کاهش درد و درمان بیماری های عضلانی مانند رسوب کلسیم در عضلات شانه (کلسیفیکاسیون شانه)، التهاب و درد تاندون ها، خار پاشنه و دردهای مزمن گردن، شانه و پشت استفاده می کردند.همین دستگاهها هم باعث کشف اثر شوک امواج صوتی در سلولیت شدند داستان بدین قرار است که:درمانگران در طول درمان زنان ورزشکاری، که دچار پارگی یا کشیدگی عضلات پشت ران شده بودن و با دستگاه شوک صوتی تحت درمان بودند، متوجه شدند که ظاهر سلولیت (پوست پرتقالی) پوست نیز، در نواحی درمان با دستگاه شوک صوتی، بهبود یافته است. بطوریکه خود زنان ورزشکار هم متوجه بهبود علایم شده و از موضوع اظهار تعجب و رضایت کرده بودند.بدنبال این گزارشات، محققین اقدام به مطالعه و بررسی های علمی اثرات شوک صوتی در سلولیت کردند که همه نتایج حاکی از اثرات قابل ملاحظه آن در درمان سلولیت بود و بدین ترتیب این سیستم ها با پایه ای علمی وارد درمانهای پوست و زیبایی شدند.دستگاههای شوک صوتی، که برای درمان سلولیت و چاقی تولید و ارائه شده اند، در واقع یک ژنراتور (یا منبع تولید کننده) شوک صوتی هستند که معمولا در دو مدل ساخته می شوند. مدل مغناطیسی که زمان هر شوک صوتی در آنها بسیار کوتاه و کمتر از میکروثانیه (یک میلیونم ثانیه) است و امواج آنها تا عمق پنج سانتیمتر در بافت سلولیت نفوذ می کنند و مدل هوای فشرده که زمان هر شوک صوتی در آنها نیز کوتاه و حدود پنج میلی ثانیه (یک هزارم ثانیه) است و امواج آنها تا عمق سه سانتیمتر در بافت سلولیت نفوذ می کنند.نفوذ امواج شوک صوتی در بافت سلولیت، همانند خرد شدن شیشه در مقابل شوک صوتی حاصل از هواپیمای جنگی یا همانند خرد شدن سنگ کلیه در مقابل شوک صوتی حاصل از دستگاه سنگ شکنی، با اعمال شوک لرزشی تا عمق پنج سانتیمتر موجب می شود:⦁ انباشتگی نامنظم چربیها به هم بریزد.⦁ رسوبات مواد زائد و سموم از دیواره عروق خونی و لنفی جدا شوند.⦁ دما و سوخت و ساز بافتی افزایش یابد.⦁ یک واکنش التهابی شروع شده و منجر به بازسازی کلاژن در موضع شود.⦁ قابلیت ارتجاعی بافت همبند بهبود یابد.⦁ نفوذپذیری سلولها و بدنبال آن فعالیت مصرف چربی افزایش یابد.در اینجا نیز باید نقش تکمیلی دستگاه رولر وکیوم را مد نظر قرار داد چراکه دستگاههای شوک صوتی اثر قابل ملاحظه ای در تخلیه رسوبات از بافت موضع درمان و برقراری مجدد جریان خون و لنف ندارند لذا پیشنهاد می شود دستگاه رولر وکیوم نیز در برنامه درمانی بیمار لحاظ شود بدین ترتیب می توان نتایج درمانی دستگاههای شوک صوتی را ارتقا بخشید و پاسخ بهتری در جلسات کمتری حاصل نمود.کاویتاسیون (Cavitation) آخرین تکنولوژی که اخیرا به بازار ارائه شده و نقش بسیار قابل ملاحظه ای در درمان سلولیت دارد سیستم های کاویتاسیون هستند. کاویتاسیون یعنی حفره زایی.کاویتاسیون یا حفره زایی اصطلاحی است که به پدیده تشکیل حباب در سیالات، تحت شرایط خاص گفته می شود. بدین ترتیب که، بر اساس قانون برنولی، در محلهایی نظیر؛ پشت پروانه کشتی ها و محل تنگ و گشاد شدگی لوله ها و شیرآلات، که سیالات بطور ناگهانی و سریع دچار حرکت متلاطم و مشغوش با سرعت بالا می شوند، فشار در نقاطی از سیال بصورت لحظه ای کاهش می یاند و موجب تبخیر سیال در آن نقاط می شود. بخار حاصل از تبخیر، موجب شکل گیری حباب های کوچک در داخل سیال می شود (پدیده کاویتاسیون یا حفره زایی).حباب حاوی بخار (گاز) است بنابرابن در لحظه بعدی که حالت کم فشار از بین می رود، بر اساس قوانین فیزیکی گازها، بخار داخل حباب تحت فشار بالای اطراف خود متراکم شده و دمای آن نیز به شدت افزایش می یابد و در نهایت تحت فشار بالا، مانند یک بمب صوتی- حرارتی بسیار کوچک، منفجر می شود.بد نیست بدانید که دمای بخار داخل حباب های حاصل از پدیده کاویتاسیون، در پشت پروانه کشتی، ممکن است تحت فشار محیط به بیشتر از 1000 درجه سانتی گراد و فشار آنها به ده هزار میلی متر جیوه نیز برسد. البته اندازه حباب های کاویتاسیون بسیار کوچک بوده و حتی بعضاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و چرخه عمر یک حباب کمتر از یک ثانیه است. لذا با وجود قدرت تخریبی فوق العاده بالای آنها، اندازه تخریب آنها هم بسیار کوچک و میکروسکوپی است ولی به هر حال، چون تعداد آنها زیاد است در دراز مدت موجب تخریب پروانه کشتی می شوند. در عکس زیر خورندگی حاصل از پدیده کاویتاسیون در پروانه یک پمپ به وضوح قابل مشاهده است.پدیده کاویتاسیون اولین بار در اواخر قرن نوزده میلادی توسط لرد ریلی، در حالیکه او از بین رفتن یک حباب در یک سیال را مشاهده می کرد، مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.این پدیده ابتدا به عنوان یک عامل آسیبزا به پروانه کشتی ها و پمپ ها شناسایی شد ولی در دهه های بعدی کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع پزشکی پیدا کرد و اخیرا با پایه ای علمی و اثری قابل ملاحظه در حوزه پوست و زیبایی برای درمان سلولیت ارائه شد.چگونه کاویتاسیون در درمان سلولیت بکار گرفته شده است؟تا اینجای بحث دانستیم، هر عاملی که موجب حرکت های سریع و ناگهانی در یک سیال شود می تواند موجب ایجاد نقاط کم فشار و بروز پدیده کاویتاسیون در آن شود.از طرفی می دانیم که موج صوتی مجموعه ای از تکانهای سریع و متوالی است که بوسیله تکانهای مکانیکی تولید می شود و باعث تکانهای مکانیکی در اجسام اطراف خود می شود و بوسیله تکانهای مکانیکی منتقل می شود و تا عمق سه الی پنج سانتیمتر در بافت های بدن نفوذ می کند.و می دانیم که بخش زیادی از بافت های بدن را آب (یک سیال) تشکیل می دهد.با توجه به مفاد فوق:اگر موج صوتی با شدت بالا از بافت های بدن عبور کند تکانهای سریع موج صوتی باعث حرکت های سریع و ناگهانی در آب بافت های بدن شده و موجب ایجاد نقاط کم فشار و پرفشار و بروز پدیده کاویتاسیون در آنها خواهد شد.دستگاه کاویتاسیون، در واقع یک تولید کننده امواج مافوق صوت با فرکانس (تعداد تکانهای) 40 الی 60 هزار در ثانیه با شدت بالاست که نفوذ امواج تولیدی آن در بافت سلولیت، موجب بروز پدیده کاویتاسیون در مایعات درون بافت های سلولیت می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد انفجار حبابهای حاصل از پدیده کاویتاسیون، دارای قدرت تخریبی فوقالعاده ای است و می تواند به پروانه کشتی ها و پمپ ها آسیب جدی بزند.حباب های حاصل از پدیده کاویتاسیون در بافت سلولیت نیز، مانند بمب های صوتی- حرارتی میکروسکوپی عمل می کنند که در درون بافت سفت، متورم و انباشته از چربی سلولیت، منفجر شده و موجب جدا شدن رسوبات، درهم شکستن بافتهای چربی و تکه تکه شدن چربی ها و حتی پارهشدن غشاء سلولهای چربی و آزاد سازی آنها در داخل مایعات درون بافتی و لنف و نیز افزایش نفوذپذیری سلولهای چربی و انتشار تریگلیسرید ها و اسیدهای چرب از آنها می شوند. بدین ترتیب چربیها، تریگلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد شده و طی فرآیند متابولیکی طبیعی بدن از موضع درمان تخلیه و مصرف خواهند شد.این اثرات تحت آزمایشات کلینیکی و مطالعات علمی به اثبات رسیده و تایید شده اند بطوریکه حتی بعد از یک جلسه درمان همراه با دستگاه رولر وکیوم، کاهش قابل توجهی در اندازه دور کمر ثبت شده است.دستگاههای کاویتاسیون بدلیل قدرت منحصر بفردی که در درهم شکستن توده های چربی دارند هم اکنون در بسیاری از مراکز درمانی و زیبایی کشور به منظور درمان چاقی و سلولیت و کاهش چربیهای انباشته شده در نقاط مختلف بدن از جمله؛ دور کمر، شکم، باسن و داخل و بیرون ران ها، بطور موفقیت آمیزی استفاده می شوند. لیکن همگام با این دستگاهها نیز باید از سیستم های رولر وکیوم استفاده شود تا با تخلیه بهینه رسوبات و چربیهای آزاد شده از بافت موضع درمان و برقراری مجدد جریان خون و لنف در بافت، نتایج درمانی مورد نظر تحقق یابند.نکته: دستگاههای اولتراسوند تراپی و کاویتاسیون هر دو تولید کننده امواج مافوق صوت هستند لیکن فرکانس و شدت آنها متفاوت است. سیستم های اولتراسوند تراپی دارای فرکانس یک الی سه میلیون با شدت پایین و دستگاههای کاویتاسیون دارای فرکانس 40 الی 60 هزار با شدت بالا هستند. امواج مافوق صوت، در فرکانس بالا و شدت پایین موجب تولید حباب هایی می شوند که متراکم نشده و منفجر نمی شوند ولی در فرکانس پایین و شدت بالا موجب تولید حباب هایی می شوند که رشد کرده، متراکم شده و منفجر می شوند.


مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
تغییر رفتارهای نادرست که منجر به چاقی می شود
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

تغییر رفتارهای نادرست که منجر به چاقی می شود:

رفتار درمانی

تغییر رفتارها و عادات ناصحیح که منجر به چاقی می شود

خانواده و محیط زندگی حمایت کننده

تغییر شیوه زندگی برای حفظ سلامتی نیاز به کار تیمی دارد که نفر اول آن خود فرد ، سپس حمایتها و همکاری خانواده ودر نهایت متخصص تغذیه خواهد بود، نتیجه مطلوب وقتی حاصل می شود که این گروه بصورت یک تیم هماهنگ انجام وظیفه نمایند.

ورزش و افزایش فعالیت بدنی

ورزش و فعالیت بدنی جزء لاینفک برنامه کاهش وزن می باشد ، چرا که حتی افراد با وزن طبیعی نیز برای سلامتی خود نیاز به فعالیت بدنی روزانه دارند. برای افراد مبتلا به افزایش وزن ، فعالیت بدنی نه تنها برای کاهش وزن بلکه برای ثابت نگه داشتن وزن نقش اساسی دارد. منظور از فعالیت بدنی فقط رفتن به ورزشگاهها و ورزش سنگین حرفه ای نیست. بلکه با برنامه منظم حتی در محل کار وزندگی نیز میسر می باشد.

انتخاب غذاهای مناسب با سلامتی و مطابق با سبد غذایی خانوادگی

توجه به میزان کالری دریافتی و نیز میزان پروتئین، چربی و انواع قند و کربوهیدراتهای در طی وعده های غذایی نیز دارای اهمیت ویژه در کنترل وزن و حفظ سلامتی می باشد. شما در طی دوره های درمانی با انواع مواد غذایی آشنا می شوید و خواهید آموخت که چگونه از انواع گروههای غذایی به میزان مناسب بهره برداری نمایید. دوام رژیم غذایی و پایدار نمودن وزن قطعا به میزان همخوانی رژیم با سبد غذایی خانواده دارد. لذا بایستی نهایت سعی بعمل آید که سفره شما با سفره غذایی خانواده هماهنگی داشته تا برنامه جدید غذایی شما پایدار وزن کاهش یافته ماندگار گردد.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
تشخیص و درمان کبد چرب
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

تشخیص بیماری

مانند هر بیماری دیگر، معمولا با گرفتن شرح حال از بیمار و معاینه وی شروع می گردد.

اگرچه در خیلی از موارد، علائم قابل توجهی در این بیماری وجود ندارد و با مشاهده ی بالا بودن آنزیم های کبدی و نیز تصاویر سونوگرافی، سیتی اسکن و MRI تشخیص این بیماری معین می گردد.

از بیوپسی کبد برای تشخیص میزان صدمه به بافت کبدی در بعضی از موارد استفاده می گردد.

درمان

اگرچه درمان اختصاصی برای کبد چرب وجود ندارد، ولی شما با کنترل بیماری های زمینه ای از قبیل کاهش وزن،چربی های خون،دیابتو یا قطع نمودن داروهای مسبب (قطعا با نظر پزشک معالج نه به طورخودسرانه) می توانید از پیشرفت این بیماری جلوگیری نمایید و در خیلی از موارد سیر معکوس را طی نمایید که منجر به درمان این بیماری گردد.

ازمصرف الکلکه عملکرد طبیعی کبد را دچار اختلال می نماید، جدا باید پرهیز نمایید.

نکات درمانی کلیدی

شما می توانید زیر نظر متخصصین تغذیه و گوارش، سیر بیماری کبد چرب را محدود و کنترل نمایید. برای کنترل کبد چرب توجه به نکات ذیل اهمیت کلیدی دارد:

* کم کردن وزن:از آنجا که اکثر بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی چاق هستند، کاهش وزن در کنترل این بیماری نقش مهمی دارد. برای کاهش وزن، انتخاب رژیم غذایی نیز باید به درستی صورت پذیرد، زیراکاهش وزن سریعبا رژیم های برق آسا خود می تواند سیر بیماری را بدتر نماید.

خیلی از بیماران چاق که به تازگی متوجه کبد چرب خود شده اند، به دلیل ترس

از عوارض این بیماری، به رژیم های غذایی سخت روی می آورند که این بیماری

را ریشه کن نمایند، ولی علاوه بر ابتلا به عوارض این نوع رژیم ها، گاه سیر کبد چرب را نیز بدتر می نمایند.

لذا انتخاب منطقی رژیم غذایی کاهش وزن زیر نظر متخصص تغذیه و با کاهش وزن نیم تا یک کیلوگرم در هفته توصیه می گردد. اگر شما از افزایش وزن زیادی رنج می برید، جالب است بدانید که با کاهش وزن مختصر در حدود 10 درصد از وزن اولیه نیز در خیلی از موارد سیر بیماری را می توانید کنترل نمایید.

* انتخاب رژیم غذایی سالم :رژیم غذایی پرکربوهیدراتکه حاوی میزان قابل توجهی سبزی و میوه و مواد غذایی پرفیبر باشد، معمولا بهترین انتخاب برای افراد مبتلا به کبد چرب است. کاهش چربی مصرفی، به ویژهچربی های اشباع شده و جایگزینی آنها با چربی های غیر اشباع که درروغن زیتونوماهیوجود دارند، توصیه می گردد. استفاده از نان و غلات سبوس دار باید جدی گرفته شود. در نهایت تعیین مقدار مورد نیاز درشت مغذی ها اعم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات بر اساس شرایط افراد باید تنظیم گردد.

* انجام ورزش و فعالیت بدنی منظم:چاقیبه ویژهچاقی شکمینقش مهمی در افزایش خطر ابتلا به کبد چرب دارد. بر همین اساس، داشتن پیاده روی منظم به میزان حداقل 30 تا 60 دقیقه در روز توصیه می شود. اگر شما وقت رفتن به باشگاه ورزشی را ندارید،پیاده رویدر مسیر کار یا پارک را می توانید جایگزین نمایید.

* کنترل بیماری های زمینه ای متابولیک:کنترل دیابت و چربی های خون در بیماران مبتلا به کبد چرب ، نقش کمک کننده ای در بهبود این بیماری دارد. همانطور که می دانید از اصول مهم کنترل بیماری های متابولیک، رعایت رژیم غذایی و ورزش منظم می باشد.

* محافظت کبد از عوامل خطر:از عواملی که بر روی فعالیت طبیعی کبد اثر سوء دارند، باید پرهیز نمایید. از مهم ترین این عوامل، مصرف الکل و نیز بعضی داروها می باشد. لذا در هنگام مراجعه به پزشک، به او بگویید که مبتلا به کبد چرب می باشید که در تجویز دارو به آن توجه نماید.

پیشگیری

برای جلوگیری از بروز بیماری کبد چرب، سه نکته اساسی ذیل را فراموش نکنید:

* رژیم غذایی سالم:شما باید رژیم غذایی سالمی را با مصرف بالایمیوه،سبزی، غلاتسبوسدار و چربی های مفید برای خود انتخاب کنید.

* جلوگیری از افزایش وزن به ویژه چاقی شکمی:داشتنرژیم غذایی سالمبه همراه فعالیت بدنی، به حفظ وزن سالم کمک می نماید. در صورتچاقبودن، از همین امروز برایکاهش وزنخود اقدام نمایید.

* هنگام استفاده از داروهاکاملا مراقب باشید و از مصرف الکل جدا پرهیز نمایید.

 

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی
رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با


44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal


 
 
اهش خطر بیماری های قلبی با مصرف روغن های گیاهی
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

پژوهش محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد کاهش مصرف بی‌رویه چربی‌های اشباع شده که در غذاهای روزانه شامل لبنیات، غذاهای سرخ شده و گوشت قرمز وجود دارد، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش می‌دهد. طی این پژوهش، محققان داده‌های مرتبط با 42 هزار و 908 مرد و 84 و هزار 628 زن را طی مدت 30 سال مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان می‌داد افرادی که چربی‌های اشباع بیشتری خورده بودند در مقایسه با افرادی که چربی‌های سالم تر و غیر اشباع نظیر آنچه در روغن‌های گیاهی و غلات کربوهیدرات‌دار یافت می‌شود، مصرف کرده بودند، در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی قرار داشتند. البته محققان می‌گویند افرادی که غذاهای دارای کربوهیدرات‌های تصفیه شده نظیر نشاسته، آرد و پاستا مصرف می‌کنند، نیز در خطر بیماری‌های قلبی قرار دارند. 

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که تنها پنج درصد از مصرف چربی‌های اشباع را کاهش داده و به جای آن غذاهای سالم‌تری نظیر روغن زیتون مصرف کردند، کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی خود را از 9 درصد به 25 درصد رساندند. محققان برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی و عروقی پخت و پز با چربی‌های سالم مانند روغن کانولا و زیتون یا روغن‌های گیاهی دیگر به جای کره و چربی‌های حیوانی را مؤثر دانسته‌اند. این پژوهش در مجله American College of Cardiology منتشر شده است.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal

 


 
 
بهبود قند خون دیابتی ها با رژیم غذایی غنی از پروتیین
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
 

پژوهش محققان بیمارستان دانشگاه چاریتیه در برلین نشان می‌دهد رژیم‌های غنی از پروتئین حیوانی و گیاهی می‌تواند باعث بهبود قند خون در مبتلایان به دیابت نوع دو بدون عوارض جانبی بر عملکرد کلیه‌ها شود. محققان در این تحقیق ، تأثیرات دو نوع رژیم پروتئینی (حیوانی و گیاهی) با میزان کالری مشابه را بر متابولیسم و چربی کبد گروهی از دیابتی‌ها مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان می‌داد در بیماران دیابتی، رژیم شش هفته‌ای غنی از پروتئین موجب بهبود متابولیسم کلسترول و کاهش چربی کبد می‌شود. همچنین در افرادی که رژیم پروتئینی گیاهی را دنبال کردند، عملکرد کلیه‌ها نیز بهبود یافته بود.
به گفته محققان برای اثبات قطعی نتایج مشاهدات طولانی‌مدت و بررسی ژن‌های دخیل در متابولیسم چربی، گلوکوز و التهاب در سلول‌های خونی و بافت‌های چربی نیاز است تا تأثیر رژیم‌هایی را که میزان آمینواسید بیشتری دارند نیز مطالعه گردد. این پژوهش در نشست سالیانه انجمن اروپایی مطالعات دیابت (EASD) منتشر شد.

 
مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرسwww.clinic-ideal.irتماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازد
کویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 با44483079 
09199090683
صفحه ایسنتاگرام ایده آل


Clinic__ideal 
 
انجام کرایولیپولیز در روزهای جمعه تا عید
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
 

با توجه به شلوغی  و ازدحام روزهای هفته ایده آل  بنا به تصمیم  مدیریت  تا عید نوروز روزهای جمعه جهت انجام کرایولیپولیز برای کارمندان و شهرستانهای های محترم در نظر گرفته شده است.

1: وزن خود را به مجذور قد خود  تقسیم کنید. اگر زیر 30 بود شما کاندید مناسبی برای انجام کرایو لیپولیز هستید.

2: عکس منطقه مورد نظر را به تلگرام 09199090683  ارسال کنید و منتظر پاسخگویی ما باشید. حتما قید کنید که برای انجام کرایولیپولیز مشاوره میخواهید.

3: با شما هماهنگ خواهد شد. منتظر بمانید.

 

 

مشاهده ی آخرین مقالات در وب سایت جدید ایده آل به آدرس

www.clinic-ideal.ir

تماس برای گرفتن اطلاعات
بیشتر در خصوص لیزر واژینال (فمی


لیفت)کرایولیپولیز-لیپوماتیک-بادی
جت-اولترازدکویتیشن-شاک ویو
_رادیوفرکانسی


رژیمهای
استاندارد کاهش و افزایش وزن
 

با

 44483079  
 09199090683


صفحه ایسنتاگرام ایده آل