کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

مثل برف پاک و سفيدی
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٢
 
2:
تقديم به با باي پريسا:
هميشه از تو سپا سگزارم براي…..

تمامي لحظاتي كه بارقه عشق را به زندگي من اوردي

تو به من بال پرواز دادي تا در اسمان خوشبختي پرواز كنم
مهر تو به من گرمي و امنيت ميده
در وراي دروغ هاو نا مردي ها
تو حقيقت داشتي
تو به من ايمان مي بخشي
ايمان به عشق