کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

 
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
 

 

... دلهای بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

 عشق هایی که جان دادن در کنارشان آرزوئی شورانگیز است. اما کدام معشوقی

 مخاطب راستین چنین عشق ی تواند بود؟ ، این عشق ها همواره در فضای

 مهگون و جادوئی اسطوره و افسانه سرگردان اند و در دل کلمات شعر و در حلقوم

ناله های موسیقی و در روح ناپیدای هنرها و یا در خلوت دردمند سکوت

 و حسرت و خیال و تنهائیچشم براه آمدن کسی که می دانند نمی آید!

  راستی چرا عشق ها راست اندو معشوق ها دروغ ؟

 

 وانگهی عشق مگر نه بیتابی شورانگیز دل ها است در جستجوی گم کرده خویش ؟

پیداست که من از عشقهای « بزرگ » سخن می گویم نه از عشقهای « شدید » ،

 از نیازی که به « بی اوئی » است نه احتیاجی که ، فقر « بی کسی » !

 هراس « مجهول ماندن » ، نه درد « محروم بودن » . عشقی که « خبر می دهد » ،

روح را از اشتغال های کور روزمره آب و نان و نام وننگ های حقیری که

 تنها ارزششان آن است که همه ارج می نهند

 و فهمیدن را ننگ و فهمیدن را تنگ و تاریک می کتتد و

 

 به درمی کشد و از لذت های رنگارنگ نشخواری و تلاشهای مورچه وار تکراری –

 که زندگی کردن و بسربردن را می سازند – معاف می کند و به « بودن » که

 در جستجوی مائده های گونه گونه ای که بر خاک ریخته تکه تکه گشته است

 « وحدت » می بخشد و درمیان این گله انبوهی که رام و آرام می چرند و با نظم

 یکنواخت و ابدی برپشت زمین روانند ناگهان همچون صاعقه بر جان یکی میزند

 و نگهش می دارد و برسرش فریاد می زند که :

 « تو!....جهان!....عمر »...

.................................................. دکتر علی شریعتی

****************************************

اگه غول چراغ جادو ولوبيای سحر اميز و قاليچه حضرت سليمون رو با هم داشتم

ديگه غمی نداشتم!!!!!!!!!!!