کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

 
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳
 

 

در آسمون بی ستاره تو نگریستم

هیچ نبود هیچ..........دریغ از یک ستاره روشن

به تلخی گریستم................ گریه ای با هق هق بلند

صدایم به گوش ماه رسید............ماه خندید....... بلند بلند خندید

به نوازشم امد...........هی دخترک...........بلند شو

 .برای کی می گریی؟ برای چی؟

 برای نبودن ستاره روشنت دراسمان کی؟؟

  اشک های چشمانم را برچید............دوباره خندید........

هی دخترک.........درین زمان.........دیگر ستاره داشتن به درد نمی خوره

سیاره شو

سیاره دلها شو....که ستاره روزی افول خواهد کرد

افول....افولی دردناک.........اما سیاره هميشگی است همیشگی .......

خندیدم

 سیاره شدم ...سیاره........دوباره به آسمون چشمات نگاه کردم....

....چقدر زیبا شده بود...........

                                 ****  زیباترین آسمون دنیا  ****

 

......................................................................................................

به کنارم بنشين( به ياد دلکش))

ای پری بنه به يک سو//// ناز و دلفريبی//تا نصيبی از تو يابد//جان بی نصيبی

ماه من به دامنم بنشين////

از غمت ستاره بارد////شکوه ها ز دوريت هر شب////با مه و ستاره دارم///

از غمت چون ابر بهارم///ای به از گلهای بهاری

مرو مرو که بی تابم من

درون اتش و ابم

دامنم ز اشک من تر باشد.....

بيا بيا که نوشم جامی//// ستانم از دهانت کامی//.طره تو بوسه باران سازم //.گه در يابم// گه جان بازم..

.................................................................

يادمه.يک شعری رو چند وقت پيش ها خوندم............ در مورد ليلی مجنون........... که به مجنون گفتن.......ليلی پشت سرت چنين گفته و چنان......و مجنون هم گفته بوده:.هر چی ليلی گفته مدح من بوده......اون موقع به اين حرف مجنون تو دلم خنديدم...........مگه می شه ؟ کسی  پشت سر ادم حرف بزنه.......توهين کنه.......ولی ادم به دلش نگيره و تازه بگه مدح منه..........و اينو از محالات می دونستم

......حالا..........بعد چند وقت..........ديدم...................تا نباشد چيزکی......مجنون نگويد چيزها!!!!!!!!! الان همينجا به خاطر اون خنده ای که به حرف اقای مجنون تو دلم رفته......ازش پوزش می خواهم!!!!!!!

                             چيه؟ نکنه تو هم  داری می خندي؟؟؟؟؟