کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

 
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۳
 

دلم می خواد خدا باشم
                       از تموم اين آدما
                                      اين دروغا
                                                اين کلکا
                                                       جدا باشم
دلم می خواد تو آسمون
اون بالاها
رو صندلی دسته طلا بشينم و
                             دور سرم بگردن
                                               فرشته ها و پريا
دلم می خواد عصامو که بر می دارم
                                 رعد بياد
                                    برق بياد
انگشتمو که تکون می دم
                   بارون بياد
                      برف بياد
دلم می خواد وقتی که فرياد می زنم
زمين بلرزه از صدام
        آدما بترسن از نگام
دلم می خواد ماه و ستاره ها رو
                      بريزم تو يه کيسه
                         بعد دونه دونه اونا رو
                                     بردارم و نگاه کنم
                                            قشنگاشو جدا کنم
                                               واسه خودم بردارم
ماهو بذارم جای چلچراغ قصر شيشه ايم تو ابرا
                                     بقيشو هم بدم برای بچه ها


                      شادی کنن بازی کنن
                                                تو کوچه های               آبکی                               
ستاره هار و قل بدن
          خنده هاشونو ول بدن
دلم می خواد خورشيدو قربونی کنم
              دلم می خواد يه فوت کنم به دريا
                                        مرواريدای کفشو بدزدم
                    همهشو بريزم تويه تنگ شيشه ای                          
                                    بعد بذارم تو آسمون
              همونجايي که يک زمون
خورشيد خانوم
        ناز می کرد
            از اين طرف به اون طرف
                         يواشکی پرواز می کرد
دلم می خواد پولدارا رو گدا کنم
تموم بچه واکسيا رو صدا کنم
تموم اسکناسا رو
روی سرشون مثه بارون
                         رها کنم
دلم می خواد وقتی خيابون شلوغه
                                    همه جا دوده
                                             همه جا بوقه
                                                     
                                  رنگين کمونو بردارم                                  وسط خيابون بذارم
دلم می خواد دنيا ديگه گرد نباشه
                            صاف باشه
                        دور و برش نرده بذارن پريا
                                                  تا بچه ها نيفتن
                                         نگی که يه بار نگفتن              
دلم می خواد درختای هندونه رو
تو جنگلا بکارم
آب تموم دريا ها رو
وسط کوير بيارم
دلم می خواد خونه های درازو
                               کوتاه کنم
بعدش ازون بالا بالاها
                         به تمومشون نگاه کنم
دلم می خواد
                آدمايي رو که دروغ می گن
                                  همه شونو روسياه کنم
                                            آدمای عاشق پيشه رو
                                            ببيننحسابی روبراه کنم                
دلم می خواد آدمای کور 
                      آدمايي که نمی شنون
                                 گوشاشونو پر صدا کنم
دلم می خواد
دلم می خواد, دلم می خواد
آخ که فقط دلم می خواد
           آدمايی رو که مردن
                  از خواب ناز بيدار کنم
                                مرگی تو کار نباشه
                                            تموم اين پير پاتالا
                                                  جوون بشن
                                       ساده و مهربون بشن
                      آخ که چقد دلم می خواد خدا باشم
                             جيغ بزنم
                                  داد بزنم
                                 تک باشم و تک باشم و
                                                از بقيه جدا باشم
                                 حالی داره خدا بودن
                      از بقيه جدا بودن
خدا خونه اش بهشته
              هر چی که داره خوشگله
                          اونی که نداره زشته
       خدا که نماز نداره
  خدا که دعا نداره
تو آسمون خونه داره
  غصه جا نداره
  ماشين قشنگ نمی خواد
     شهر فرنگ نمی خواد
                   همه چی داره
                              قاليچه سليمونو
                                       تموم زمينو و آسمونو
                                                    
                                   

                    
                                                     جهنمو بهشتو
                                       هرچی قشنگو زشتو
                        همه چی داره
        همه چی داره
فقط با يک اشاره
     دنيا رو بر می داره
از اين طرف به اون طرف می ذاره
                             آخ که چقد دلم می خواد خدا بودم
از تموم اين غصه ها
                                 اين زشتيا
                                 اين کلکا
                                 اين دروغا
                                 اين آدما
                                 اين آدمای بی صدا
                                 اين آدمای الکی
پر مدعا
پر از غرور و ادعا
جدا بودم
جدا بودم
                          کاشکی می شد خدا بودم.

..................................................................................

نيت حافظ برای يگانه جون:

تاب بنفشه می دهد طره مشکسای تو..

رده غنچه می درد خنده دلگشای تو

دلق گدای عشق را گنج بود در استين.

.زود به سلطنت رسد هر که بود گدای تو

مرغ نغمه خوان تو در چمن زندگی نغمه شور عشق سر خواهد داد...

بخند که دنيا هم برويت بخند.....برای رضای دوست هر کاری را انجام می دهی......و به هر کسی که تو را دوست دارد به قله عشق می رسانی اش..............مادر شوهر خوبی باش تا مادر خانمی دخترشو

بده دستت اونم تو کشور غريب!(يگانه! حافظ هم داره

سفارش پريسا رو می کنه  دمش گرم)

نيت حافظ بعدی کسی نيست جززززززززززززززززززززززخاله کمندی.

.................................................................................

باشه بابا قول می دم ديگه تو اين هفته آپديت ننويسم......

روز های مترو باشه هفته آينده....شاد باشين...............و