کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

 
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۳
 

خدا جونم ....

اابذ یسیسایل ذریبسذ ایلسیس یاستدس یذتیاییننیم اذالاسیذسیذس.

الیاسلیاسذی تلایتس نیاتلی ذالیلسبیذنم منم

لاتسلیاسل لل ببب دردر.

یذیسیب تت.

یبسلب.یسبیفب ففقفل.بفیثسی....ییسیلق!!!!!!

ل غلغبلا بالایل !

                                         آمین یا رب العالمین

 

******************************************

نيت حافظ برای نانسی زلزله!!!!

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

کز سر زلف و رخش نعل در اتش دارم

گر چنين چهره گشايد خط زنگاری دوست

من رخ زرد به خونابه منقش دارم!

خودت را باختی!! اينقدر غم و غصه به زندگی ات راه نده!

چرا دلواپس هستی؟ بدان بعد تاريکی شب ..روشنی روز در

 راه است! اميد داشته باش!ااهايييييييی جيغولييييييييی....

.تقصير من نبيد حافظ چنين گفته بيد!

سخن هفته:

آنگاه كه تقدير نيست واز تدبير نيز كاری ساخته نيست،

خواستن اگر با تمام وجود ،با بسيج همه اندامها و نيروهای روح

با قدرتی كه در صميميت هست ،تجلی كند،اگر همه هستيمان را

 يك خواستن كنيم،يك خواستن مطلق شويم،و اگر با هجومها

و حمله های صادقانه و سرشار از يقين و اميد و ايمان،بخواهيم ،

پاسخ خويش را خواهيم گرفت......وقتی عشق فرمان می دهد

،محال سر تسليم فرود می آآورد.                                                                                                                                                    شريعتي

 ......دوستی می گفت روزه اينترنتی گرفته!!!!! پيشنهاد بدی نبود....با اجازتون يک چند روزی هم می خواهيم روزه وبلاگی بگيريم.... احتمالا افطار اين روزه  همزمان بشه با عيد سعيد فطر.......

از همه اتون التماس دعا داريم.روابط عمومی وبلاگ......