کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

آخر شد!
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ۳:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳
 

                        

                    

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

                                              زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 آن پریشانی شبهای دراز و غم دل

                                                       همه در سایه گیسوی نگارآخر شد

 باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز

                                                       قصه غصه که در دولت یار آخر شد

 ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد

                                                    که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

 

                    

                          

****پريسا جونم يک قصه برای مامانی می گی.....

.......

شنگول.منگول.حبه انگول! خانم بزی رفت خريد..در رو باز نکنی

بسوتی بخره بياد.. گرگه اومد...کيه؟کيه؟ ......منم منم مامان بزی

  دستت کو؟     .دست سياه.. نه نه مامان ما نيست...سفيده!!!...

.يک توپ قليه.....سرخ و سفيد ..آبی......

 

****صبر کن مامانی.اين شعر يک توپ دارمه.قاطی  کردی که!!!!!

****خوب بقيه اش....؟؟؟

.......شب به خير اوچولو..............

          تموم شد!            

                         شب به خير اوچولو!!!!!!!!! 

********