کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

 
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
 

غسل میداد علی چون تن زهرا آن شب

                     ناله زد ناگه و از شستن وی دست کشید

 

سر بدیوار نهاد آن شه و چون ابر بهار

                   زار زار اشک فشاند از غم زهرای رشید

 

گفت : اسما زدل زار علی دست بدار

                    آنچه دیدم من دل سوخته چشم تو ندید

 

ناله من نه پی مردن زهراست فقط

                    که در اغاز جوانی ز ستم گشت شهید

 

بلکه از درد دل فاطمه بی تاب شدم

                  که نمی گفت بمن شکوه این قوم پلید

 

غرق تغسیل بدن بودم و با چشم پر آب

               ناگهم دست به بازوی ورم کرده رسید

 

سیلی صورت و ضرب لگد و سقط جنین

           همه را فاطمه از جان و دل خویش خرید

 

                     *  که مبادا شود آزرده زغم خاطر من*

                **   یا که افسرده حسین گردد و پژمرده حسن**

              

بگو به خواب که در چشم من میا امشب

                                      جزیره ای که مکان تو بود آب گرفت

 

بقیع رفتگان!اوهیچ نشانی از خاک بر تن نداشت تا قبر اورا درخاک جستجوکنید.

آسمان نیلگون،تصویری ا زیک گونه نیلی وسیلی خورده است.

ودریا،اشکی فروافتاده از گونه اش،باورکنیدآن شب علی علیه السلام

هیچ جارابه وسعت قلب خویش نیافت تا فاطمه را

درآن جای دهد.فاطمه رادرقلب علی جستجو کنید.

آگرآنجانیست پس چرا وقتی آسمان دل علی

ابری می شودوشقشقه باریدن می گیرد،هرقطره اش عطر فاطمه میدهد.