کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

مامان های تنبل!
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٢
 

دست اين مامان تنبل

حتما بايد مهمون بياد كه خانه را تمييز كنه!!!!! امروز اصلا با من باز? نكرد همش پيش مامان? ام بودم

امروزبرام حريره بادام اماده خريدن! تنبل ها

? قاشق را م? ريزن تو اب يا شير بعدش م? ذارن تو ماكرو فر بعدشم م? دن من!

حالا خودمونيم ها برين مطل? كه مامان قدس? ام در مورد مادران امروز? گفته بخونين!!!!!!!!!!!

تازه م? گن اينقدر بچه دار? سخته!!!! برام يك ننو بستن تا تق? به توق? م? خوره م? اندازن توش منو و ه? تكون م? دن انگار با بچه طرفن!!!!! من هم حساب? حالشونو م? گيرم اينقدر جيغ م? زنم تا در بيارنم!!!!!

به نظر من حالا كه ديگه نم? خواهند برا? من خواهر يا برادر بيرن من هم بايد تلاف? ? يا ? تا بچه رو سر شون در بيارم!!!!!

اينطور? بهتر نيست؟؟؟