کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

کرایولیپولیز, لیپوماتیک, کویتیشن, لاغری, کرایو لیپولیز ایده آل

يک نامه!
نویسنده : پروانه پریسا - ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٢
 

تنها نشسته ام

روبروم پره از كاغذ هاي مچاله

نوشتن چند خط اينقدر مشكله؟؟ مي خواهم وصيت نامه ام را بنويسم

چند وقت پيش نا زنين همسر مال خودشو نوشت ولي نذاشت من بخونم! مهر و بوم كرد گذاشت كنار!!

من هم مي خوام تلا في كنم!! ولي نمي دونم چي بايد بنويسم!!

مي خواهم براش بنويسم كه بعد مردنم را ضي ام بره زن بگيره ! هر چند هميشه بهش مي گم تو زنده بودنم هم اشكالي نداره !11 اگه هر وقتي كه ديدي حوصله منو نداري!! يادمه شهزاد دوستم مي گفت: غلط كردي چون مي داني اهل اين چيزا نيست مي گي را ضي ام!

شايد يك روز يك بحث كامل در اين مورد بنويسم!!

ديگه چي بنويسم؟ پريسا پيش كي باشه؟؟ اين را مي خواهم بندازم گردن مامانم

اين كه هر جا صلا ح دونست پيش خودش يا مامان قدسي اش يا پيش باباش!!!!!

ديگه؟؟؟

راستي هيچ چيز مثل نوشتن وصيت نامه نيست!!