اخرين خبر

اخرين خبر از کا مپيوتر اسقاطی ما اينکه هاردمون پريده و بايد يکی ديگه بخريم چون ترکيده!!!!!!!!!
تا اخر اين هفته در خدمتتون هستيم انشااللله

/ 2 نظر / 6 بازدید
shamidarbad

همیشه با یه سلام شروع می شه مگه نه ؟ حالا با کامپیوتر نو باید نو بشی شروع کن به نوشتن یه داستان ... مامان بودن همسر بودن زن بودن و ... بذار کنار و شروع کن به نوشتن .... می دونم می تونی .... مبارک باشه هان ؟