خسته ام

سلام

اخيش پريسا خوابيدددد اين کوچولو اينقدر کم خوابه که نگوووو

اوايل تا ماه ۴ که زودتر از ۳ شب نمی خوابيد  تازه کاشکی مشکل فقط دير خوابيدنش بود بايد بغل می کرديم راه می برديم ای روزگار .....

تا اينکه خدا خير بده مامانم را برای پريسا يک ننو درست کرد که ما اونو زديم توی پذيرايی خونمان

تا ۲ متر قابليت رفت و برگشت داره!!!!

خلاصه الان پريسا   (شاهزاده پريسا!!!)داخل ننو در حال لالا هستند!!

پدر جانشان هم که داره تله تکس را می خوانه!!

هر چی فکرشو می کنم امشب اينقدر خسته ام که حال نوشتن ندارم ا مهمون داشتيم!!!!!

اونم از نوع فاميل شوهر!!! واسه ۱بازديد عيدمون!!!!!!!!!!

هم کلی خسته شدم هم کلی پياده شديم!  اين همه ميوه را کی بخوره؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید