یکروز با پریسا در پاساژ پروانه جمهوری

جمعه صبح میخواستم برم برای داخل فیش اسپا  تیله رنگی یا سنگ رنگی بخرم و با اقای همسر هماهنگ کردیم که حدودای 11 صبح بریم. دقیقه 90 به پریسا گفتم میای؟؟ و با استقبال شدید زودی حاضر شد و با دوستش که همسایه طبقه بالامونه راه افتادیم.

طبق معمول به سختی جای پارک گیر اوردیم و وارد پارکینگ شدیم. ورودی پارکینگ دو تاپسر هنرمند رو پله ها نشسته بودند و با گیتار و یک ساز بادی دیگه اهنگ می زدند.

 

و مردم رابه وجد می اوردند.

پریسا و دوستش هم داشتن محاسبه می کردند که تا عصر چقدر این دو تا پول در میاورند!! که به عددی حدودا 1 میلیون رسیدند! خودمون هم توی جعبه این دو تا پسر هنرمند پولی انداختیم و حرکت کردیم. به پریسا می گفتم اگه خوب تمرین کنی می تونی بعضی وقت ها بیای اینجا و ویالون بزنی و درامد داشته باشی!!

پریسا:تعجب

من:نیشخند

پریسا:عصبانی

من:چشمک

اگه 12 تا اهنگ سنتی بلد باشی حاضرم ببرمت یک صبح تا ظهر اینجا!!(پریسا کلاسیک کار می کنه)

پریسا:متفکر

پریسا و دوستش حسابی با این دستفروش ها و اجناسشون سرگرم شدند و بعضی قیمتها واقعا مناسب بود و پریسا گفت که دیگه عمرا بره بوستان و تیراژه خرید و میخواد بیاد اینجا.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید