شازده کوچولو

معرفي يك كتاب:

چند وقت پيش يك دوستي كتابي به من هديه داد با عنوان شازده كوچولو اثر انتوان دو سنت كه پس از انجيل پر خواننده ترين كتاب بوده و كتاب قرن 20 نام گرفته!

دوست داشتين بخونين!

فقط با چشم دل مي شود ديد اصل چيز ها از چشم سر پنهان است شازذه كوچولو تكرار كرد تا در خاطرش بماند......

شازده كوچولو سلام كرد و پرسيد از فروشنده اين قرص ها چيه؟ فروشنده گفت اين قرص ها تشنگي را بر طرف مي كنه هفته اي يك دانه! و با اين كارهفته اي 55 دقيقه صرفه جويي مي شود!!!!!

شازده پرسيد:با اين 55 دقيقه ادم ها چه مي كنن؟

هر كاري دلشان بخواهد!!!

شازده ارام با خود گفت! اگر من 55 دقيقه وقت اضافي داشتم ارام ارام به سوي چشمه اي مي رفتم.........

/ 3 نظر / 7 بازدید
نشاط

چون راجع به سايت من نظر داده بوديد گفتم که از ادب دور باشد که من هم سری به کار شما بزنم. شما اولين کسی هستی که به سايت من وارد شده ايد و من همواره احترام فوق العاده ای برای اولی ها قائل هستم.

نشاط

مثل اينکه يک جمله را غلط نوشته ام منظور اين بود که از ادب دور است که من به سايت شما سري نزنم. کمی عجول هستم. ببخشيد.

نشاط

و عاشق سادگی، ساده انديشی، و ساده زيستی شازده کوچولو هستم.