;کاريابی

ای بابا هر چی تایپيديم فنا شد

به يک منشی زرنگ با توانايی در تایپ و انگليش و خانم نيازمنديمدر صورت تمايل با اين وب لاگ تما س بگيرين doctorweb.persianblog.ir

/ 1 نظر / 5 بازدید
زنده به گور

سرم درد میکنه تنم کوفته است ... یکی از دوستانم را می شناسم که 9 بار خودکشی کرده بود هر بار به یه صورتی نمی مرد ولی در آخر بار نهم مرد. واقعا به پشتکارش حسرت می خورم اصلا می دونی چیه سرشت یه سری طوری که می تونن خود کشی کنن ولی من نه !! عرضه خودکشی هم ندارم