روز پدر

بابايی

روزت مبارک می بخشی که دير برات نوشتم چون که بازم تلفن خونه خرابه حالا که اومديم مهمونی از اينجا دارم برات می نويسم

بابايی ايشالله ۱۰۰۰ سال زنده باشی

ديشب  شنيدم مامانی داشت دعا می کرد که قبل از تو بره پيش خدا چون تو خيلی خوبی و نمی تونه نبودن تو رو.....

ولی من از خدا می خوام که هر دو تون با هم باشيم اگه خواستين هم بميرين با هم بميرين11.gif30.gif

بابايی روزت مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککک!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید