تعطیله

فیتیله   دبستان ها فردااااااااااااااا تعطیله!!!!!

فیتیله  اقتصاد مملکت به خاطر بی تدبیری همه ما تعطیله!!!!

اما هر چی که تعطیل باشه اگه گفتین چی تعطیل نیست؟

افرین.

.

.

.

درست حدس زدی..

/ 5 نظر / 5 بازدید
نیلوفر

خوش بحالتون که تعطیلین[رویا] ما که فردا باید کیفمونو بنندازیم رو کولمونو بریم مدرسه[گریه] چی نعطیل نیست؟؟؟

نمازجمعه

نیایش

سلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[قلب]

مامان نگار

اون مطلبت راجع به عشق مردان از دکتر شریعتی فوق العاده عالی بود با اجازه اتون کپی کردم خانومی کم پیدایی به ما هم سر بزن عزیزم[قلب]