هدایای جغرافیایی روزپدر و مادر

پنج آدمخوار در یک شرکت استخدام شدند.

هنگام مراسم خوشامدگویی رئیسشرکت گفت: "شما همه جزو تیم ماهستید. شما اینجا حقوق خوبی میگیرید و میتوانید به غذاخوری شرکترفته و هر مقدار غذا که دوستداشتید بخورید. بنابراین فکرکارکنان دیگر را از سر خود بیرونکنید".

آدمخوارها قول دادند که باکارکنان شرکت کاری نداشته باشند.

چهار هفته بعد رئیس شرکت به آنهاسر زد و گفت: "می دانم که شماخیلی  سخت کار میکنید. من از همه شماراضی هستم. امّا یکی از نظافتچیهای ما ناپدید شده است. کسی از شمامیداند که چه اتفاقی برای اوافتاده است؟"

آدمخوارها اظهار بی اطلاعی کردند.

بعد از اینکه رئیس شرکت رفت، رهبرآدمخوارها از بقیه  پرسید:

"کدوم یک از شما نادونا اوننظافت چی رو خورده ؟"

یکی از آدمخوارها با اکراه دستشرا بالا آورد. رهبر آدمخوارها گفت:

"ای احمق ! طی این چهار هفته مامدیران، مسئولان و مدیران پروژهها را خوردیم و هیچ کس چیزی نفهمیدو حالا تو اون آقا را خوردی و رئیسمتوجه شد!از این به بعد لطفاً افرادی را کهکار میکنند نخورید"...

شدیدا در فکر تغییر محل کارم هستمنگران

 *******************************

مهرداد اوستا در جوانی عاشق دختری شده و قرار ازدواج می گذارند.

دختر جوان به دلیل رفت و آمد هایی که به دربار شاه داشته ،

 پس از مدتی مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

دوستان نزدیک اوستا که از این جریان باخبر می شوند، به هر نحوی که اوستا متوجه خیانت نامزدش نشود سعی می کنند عقیده ی او را در ادامه ی ارتباط با نامزدش تغییر دهند .

ولی اوستا به هیچ وجه حاضر به بر هم زدن نامزدی و قول خود نمی شود .

تا اینکه یک روز  مهرداد اوستا به همراه دوستانش ، نامزد خود را در لباسی

که هدیه ای از اوستا بوده ، در حال سوار شدن بر خودروی مخصوص دربار

 می بیند... مهرداد اوستا ماه ها دچار افسردگی شده و تبدیل به انسانی ساکت

و کم حرف می شود.

 وقتی شاه از دنیا می رود  زن های شاه  ، هر کدام به کشوری می روند و نامزد اوستا به فرانسه ..

در همان روزها ، نامزد اوستا به یاد عشق دیرین خود افتاده و دچار عذاب وجدان می شود .

و در نامه ای از مهرداد اوستا می خواهد که او را ببخشد.

اوستا نیز در پاسخ نامه ی او تنها این شعر را می سراید.  

این شعر و تصنیف زیبای اون رو همه ی ما حداقل یک بار خوندیم و شنیدیم.

 

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم
شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم

اگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامت
کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

کی ام، شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب
ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم

مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عالم
چرا که از همه عالم، محبت تو گزیدم

چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم
چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم

بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم
ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم

نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل
ز دست شکوه گرفتم، بدوش ناله کشیدم

جوانی ام به سمند شتاب می شد و از پی
چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم

به روی بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون
گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم

وفا نکردی و کردم، بسر نبردی و بردم
ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟

********

                     نقشه جغرافیایی هدایای روز پدر در مقایسه با روز مادر .

در این تراکم نقاط هدایا با رنگ سفید مشخص گردید است

/ 2 نظر / 6 بازدید
فرهاد

سلام واقعا همینطوره که نوشتین در ادارهها فقط زیر دست ها هستند که کار میکنند.موفق باشی[گل]