طلاق

الان يک خبری بهم رسيد که يکی از دوستام با داشتن ۲ بچه جدا شده داغونم

i cant type

bye

/ 1 نظر / 6 بازدید
هليا وهومن

خيلي سخته .ببين چقدرادامه زندگي براش زجر اور بوده كه با وجود دوتا بچه راه جدايي روانتخاب كرده .البته اين نظر منه .