افاضات پريسا

امروز مامان يك چيزي درست كرده بود به اسم حريره بادوم!!

بعدشم زنگ زد به چند نفر واين خوردن منو با افتخار توصيف كرد!!!ديشب هم بابا از بستني خوردن من كيف كرده بود!!!!من هم هي جيغ مي زدم و مي خواستم! اخه ماماني با بابا همچين اين بستني را جلوي من مي خوردند كه نگو.......

امروز يك كم با دگ مه هاي كيبورد بازي مي كردم وقتي ماماني به اينترنت وصل بود

بيچارهاش كردم اونم دس شد!يكي بياد مامان منو ترك بده!!!!!!!

همه فاميل مي گن من خيلي با هوشم!!!!! نه؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
Khan Dayee

elahi horboone in dayeee khos geli besham 1000 ta