کرمان 1

کرمان خیابانی داره به اسم شفا. چیزی تو مایه های    خ جردن  .ساعت ٩ شب به بعد ماشین های مدل بالا می ان اونجا واسه  لایی کشی و ....!!!!بوی لنت حال ادمو بهم می زد.و مارو مجبور کرد که زود برگردیم هتل.

ادامه دارد....

/ 4 نظر / 32 بازدید
شکیلا

......................................[قلب]

ساروی ریکا ...///

برای آمدن تو پائیز را بهارگونه می نویسم هر چند که پائیز زیباترین فصل است اما میخواهم همچو عنچه های رز سرخ عادت خندیدن بگیری همیشه بیادت عمو مهرداد غریبت ...///

ساروی ریکا ...///

اونجا همه دخترا قر و فر دارند من خوشم نمیاد!! اینو که راست میگه ناز بانو جون عمو ... ببین دختر عمو مطمئن باش اگه جلوی پریسا جون نخوای لو بری حد اقل پیش خودت قبول داری که نمی تونی به همه سوالهاش جواب بدی ... فکر کردی چی ..ناز بانو خودش میدونم خارجه هم از من بتو نصیحت بدرد ناز بانو جون نمیخوره اینو جدی میگم ...مگر به عنوان سفر بیاد تازه مگه ایرون خودمون چشه؟ در ضمن معذرت عصبانی نشید از عمو مهرداد تون خواهشا ...ماخاک پائیم ...///