کرایولیپولیز

قبل و بعد کرایولیپولیز

میزان اثر گذاری کرایو لیپولیز در یکی از مراجغین در قسمت پهلو بعد گذشت 70 روز

برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 09199090683 تماس بگیرید.

88874052 مطب ولیعصر

88874053

44495410  مطب پونک

/ 0 نظر / 39 بازدید