1490

بعد ازینکه برگه اعلام نیاز را دادیم به 1490..سامانه مدیریتی را برامون تعریف کردند و قول های استخدام پیمانی  و اضافه کار و ناهار و شام و صبحانه بسته به شیفت و سرویس و ... را به بچه ها دادند. البته قول بود تا عمل

بعد از دو روز کار کردن به این نتیجه رسیدم که به کار مطب بپردازم  و به صورت پاره وقت کارهای اداره قبلی م را انجام بدم احساس رضایت بیشتری خواهم داشت.

خوشبختانه چون اعلام نیاز را رد کرده بودم و نام کاربری برام ساخته شده بود و سامانه مدیریتی داشتم..از غیبت و نرفتن من تا تیرماه کسی خبر دار نشد.  دلم برای ریس اداره مون میسوخت که یکهو دست تنها شده بود و نصف نیروهاشو از دست داده بود!! 

گذشت و گذشت تا اینکه یکروز به گوشی م زنگ زدن که:

خانم کاظمی شما مگه پرسنل 1490 نیستین...شما دو روز وقت دارین بیاین خودتونو معرفی کنید و برگردید سرکار  وگرنه میرید جهنم!!!!

و این زمان تقریبا 12 تیرماه بود......

/ 0 نظر / 5 بازدید