افاضات پريسا

خوب شد اين کامپيوتر تپر شد مامان يک کم به من و بابا رسيد!!
هر روز منو زورکی می خواست بخوابونه که بره اينترنت!! ولی اين يک هفته کلی حال کردم
خدا جون حالا حالا ها درست نشه04.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید