اومدم مهمانی!! ولی همش هواسم به کامپيوتر صاحبخانه است که برم سر وقتش!۱
اهان ويندوزتون چيه؟؟
مودمتون کار می کنه!۱ راستی من يک اکانت دارم که فردا تمام می شه می خواهين استفاده کنين؟؟
به هر طرفندی بود اين منقل را چاقش کردم04.gif
اخ چقدر روحيه ام حال اومد35.gif30.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد