زیارت دو

این عکس تو یکی ازمساجد بین راه از پریسا گرفتم اسم عکس رو هم گذاشتم

طفلان مسلم!!

 

اینم عکس پریسابعد از خرید چادرنماز و جانماز در صحن

/ 4 نظر / 22 بازدید
نوشین مامان هستی

زیارت قبول پریسا خانوم[ماچ]

زهره

اولآ زیارت قبول بعدشم حسابی شرمنده ببخشید! دیشب وقتی اس رو زدم یهو به خودم گفتم ساعت 2 بود خره!‌نمیگی ملت خوابن؟؟ ببخشیددددددددددد فقط هی خدا خدا کردم گوشیت سایلنت بوده باشه هرچی فحشم دادین حقمه اگه آقا رضا هم بیدار شد از قول من عذرخواهی کن ازشون اصش حواسم به ساعت نبود [خنثی][خجالت][خنثی]

نسیم

زیارت قبول [گل][ماچ]