ای داد~~~~

می کشم خودمو17.gifبا يک مکافاتیپريسا را خوابانديم و يا هو را درست کرديم ولی الان فقط پرشين بلاگ کار می کنه شانس را می بينی؟؟؟ 

/ 1 نظر / 5 بازدید
shamidarbad

همیشه با یه سلام شروع می شه مگه نه ؟ حالا با کامپیوتر نو باید نو بشی شروع کن به نوشتن یه داستان ... مامان بودن همسر بودن زن بودن و ... بذار کنار و شروع کن به نوشتن .... می دونم می تونی .... مبارک باشه هان ؟