بابا رضا مريضه

مامانی هم که حال و حوصله نداره

من چه کار کنم؟؟ منم خوب دارم دندون در می ارم خوب اذيت می کنم ديگه

فعلا که که هيچ کسی اينجا مطلب نمی نويسه نه مامانی نه بابا

خاله شهزاد هم که .............!!!26.gifفعلا که همه تپر شدن

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محبوبه

سلام . چه دختر نازيه اين پريسا . ايشالا سالم و سلامت باشه