تلنگر

يا حق

يکی از مهم ترين نکاتی که بايد در يک زندگی مشترک در نظر گرفت اين است که

زندگی مشترک را حتی برای يکبار هم که شده نمی شود به خطر انداخت چون قطعا چيزی به اسم حرمت دستخوش تغيير می شود چيزی که ترميم ان بسيار دشوار است

اگر بهتون بگم که ما توی اين چند سال زندگی مشترک به تعداد انگشتان يک دست  با هم قهر نکرده ايم دروغ نگفته ام. دعوا ها در زندگی مثل انداختن يک ليوان شيشه ای روی سنگ هاست

ممکنه اين ليوان  همون بار اول که از دست رها شد بشکنه و ديگه قابل ترميم نباشه ! مثل اکثر مشاجرات خانوادگی .يک دفعه می بينی  که چقدر فاصله ايجاد شده و........

همسر خوبم

ازت ممنونم که در سخت ترين لحظات  شيشه احساساتم را    از دستانت جدا نکردی

ممنونم که عيب های مرا سنگی نمی کنی که به سويم پرتاب کنی

اين جمله ات را هيچ گاه فراموش نمی کنم که

ما برای اين ازدواج می کنيم که يکديگر را تکميل کنيم نه برای ازار و اذيت همديگر

 

به داشتنت افتخار ميکنم 

/ 1 نظر / 6 بازدید
صنم

ايشالا به شاي هم پير بشين