تولد شش سالگی

*مامان جون برنامه سه شنبه امون چیه؟؟سوال

مگه چه خبره؟؟چشمک

*تولدمه دیگه!!نیشخند

خب .می برمت سرزمین عجایب.شام.و...

*نه اینطوری حال نمی دهسبز

پس چطوری؟

*باید خونه مهمونی بدی

الان نمی شه .ماه محرمه بعد هم صفر. ما این دو ماه تولد  نمی گیریم.

فقط یک راه می ماند  .صبر کنی تا ماه صفر تموم بشه.

*باشه صبر می کنمخیال باطل

......................واینگونه بود که  مهمانی تولد یک ماه عقب افتاد.

         دخترکم تولد شش سالگی ات به شادی

/ 33 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسین

بابا دمتون گرم یکی پیدا شد حرم و صفر براش فرق کنه

نانسی

بازم اومدممممممممممم تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست] تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست] تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست] تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست]

نانسی

تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست]تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست]تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست]تپلدتتتتتتتتتتت مبارکککککککککککککککک [گل][گل][گل][دست][دست] [قلب][گل][گل][دست][دست]

نادو

با بهترین شادباش ها[گل][گل][گل]

I♥U ღ♥ღ فروغ؟ღ♥ღI♥U

[هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا] [هورا][دست][هورا][دست]مبارکه خاله[دست][هورا][دست][هورا]

مامان نيروانا

تولدت مبارک خوشگل خانم امیدوارم تولد 120 سالگی ات هم به همین زیبائیو موفقیت باشی[ماچ][بغل][گل]

امیر

من هم تولد دختر گلتون رو هرچند با تاخیر تبریک میگم . چون می دونم دخترتون بسیار ماشین باز هست یه ماشین توپ از اونا که دوست داره جای من به او کادو بدین بعدا حساب می کنم . فکر کنم هنوز ماکسیما دوست داره اگه به بی او و یا به بنز نرسیده[نیشخند]

نانسی

[هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا]

نانسی

[هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][دست][دست][دست] [قلب][ماچ][ماچ][بغل][بغل][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا]