زندگی موفق

هر روز با هم گفتگو کنيد


برای حرف زدن فرصت فراهم کنيد


لا اقل هفته ای يک بار بدون حضور فرزندتان با هم بيرون برويد(اگر بچه دارين)


شخصيت  همسر خود را به هيچ وجه و در هيچ جا بايين نياوريدحتی در بد ترين شرايط چون بعدا اين اطرافيان هستند که باعث ادامه جنگ می شوند!


 


 

/ 0 نظر / 6 بازدید