اولين شيرين کاری!!!!!!!!!!! يا بهتره بگم خراب کاری پريسا!!

35.gif شکستن در قندون !! در تاريخ ۲ ابان!! در تاريخ زندگی اش ثبت شد! اين حادثه دلخراش زمانی اتفاق افتاذ که مامان پريسا در اشپز خانه مشغول ريختن چايی برای مهمانان بود که نا گهان.............

پريسا هم فاتحانه به اين منظره نگاه کرد و بعد انگار که هيچ اتفاقی نيوفتاده با روروک خود به ادامه راه پيمايی خود پرداخت...

و مامان پريسا هم به قندون بی در خود نگاه می کرد......  

/ 2 نظر / 5 بازدید
Farzad

salam , mamnon ke sar zadi , dar noe khodesh ghabele ehterame , be rooz kardam , dost dashti sar bezan

پرگلك

اوخی.جه پريسای نازی.منم اسمم پريساست.