مرکز اطلاع رسانی به نام 1490

حدودای 8 اردیبهشت ماه بود که یک روز صبحگاهی که اومدم اداره دیدم تو کارتابل یک ابلاغیه زدن که از تاریخ 9 اردیبهشت محل کار شما  به حوزه 1490 منتقل شده و باید برین خودتون را معرفی کنید!!

شوک بزرگی به همه وارد شده بود از اداره ما 5 نفر را پرتاب کرده بودند به واحدی به اسم 1490!! از سایر ادارات هم همینطور 3 نفر..4 نفر...2 نفر!!

و اینگونه بود که از واحد بهداشت وزارتخونه حدودا 60ذ نفر را به اجبار معرفی کردند به انجا!

 

صبح روز نهم رفتیم شهرک غرب واحد 1490 که ببینیم اونجا چطور جاییه و کارش چیه!!

مواجه شدم با یکسری کابین  و کامپیوتر... کارش هم اطلاع رسانی دارویی به مردم بود

البته واحدهای دیگه هم داشت مثل پیگیری شکایات درمانی بیماران بیمارستانی..

شکایات غذایی.. شکایات بهداشتی و .......

اما هیچ کدام ازینا کاری نبود که من بخوام علاقه ی داشته باشم ..خصوصا اینکه

باید تلفن جواب میدادی و منم که متنفرررررررررررررررررر از این کار

به خاطر مطب مجبور یودم شیفت صبح را انتخاب کنم و برم سامانه اطلاع رسانی دارویی!! و اینگونه بود که تغییر محل کارم صورت گرفت......

/ 0 نظر / 5 بازدید