نمی دونم از کجا پيداش شده بود از رو سرم پرتش کردم رو کی بورد! به نظرم از تيره عقرب هاست! کژ دم بود حسابی ترسيدم26.gifاگه می رفت تو گوش پريسا ييا بينی اش من چکار بايد می کردم! صدقه يادم نره!

/ 1 نظر / 5 بازدید
شاهان و سارا

سلام. يه درسی بهش ميداديد تا عمر داره با ايل و طايفه اش هوس نکنه دور و بر پريسا پيداش بشه.