بيا با هم دست بزنيم

اين فوتبال ما هم درست مثل سياست ماست
بابا ما که چيزی نگفتيم چرا سانسور می کنيد؟؟؟
ولی خداييش بی برنامه ترين کشور دنيا همين ايرانه ! واسه خودمون دست بزنيم 35.gif
حدود ۸۰ درصد المپياديامون رفتند خارج و بر نگشتن ! واسه خودمون دست بزنيم35.gif
تورم در کشور بالای ۲۰ در صده! واسه خودمون دست بزنيم35.gif
داريم دکتر به افغانستان و گينه بی سائو صادر می کنيم !ووووو35.gif
خجالت نکشيم چون دست زدن خيلی خوبه35.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد