-ترس از عشق ترس از زندگی است و انان که از عشق دوری می کنند مردگانی بیش نیستند. (راسل)

 

عشق خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی ادم های معمولی است(برناد شاو)


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دلـم مي خواهد
خانه اي داشته باشم بر دوست
كنج هر ديوارش
دوست هايـم بنشينند آرام
گل بگو
گل بشنو
هر كسي مي خواهد- وارد خانهً پر عشق و صفايـم گردد
يك سبد بوي گل سرخ به من هديه كند
شرط وارد گشتن - شستشوي دلهاست
شرط آن داشتن - يك دل بيرنگ و رياست
بر درش برگ گلي مي كوبـم
روي آن با قلم سبز بهار
مي نويسم : اي يار
خانهً ما اينجاست
تا كه سهراب نپرسد ديگر
خانهً دوست كجاست ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روانشناسی رنگ ها:

ــــــــــاول فروردين ماه باشد سياه هستيد.

 بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد

 بين 12 تا 21 فروردين باشد. شما سرمه اي است

 بين 22 فروردين تا 31 فروردين باشد نقره اي هستيد.

 بين يكم ارديبهشت تا 10 ارديبهشت باشد سفيد هستيد.

 بين 11 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت باشد شما آبي هستيد.

 بين 25 ارديبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائي رنگ هستيد.

 بين 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شيري رنگ هستيد.

 بين 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاكستري هستيد.

 بين 24 خرداد تا دوم تير ماه باشد شما رنگ خرمائي هستيد.

سوم تير ماه باشد رنگ شما خاكستري است.

 بين 4 تير ماه تا 13 تير ماه باشد شما قرمز هستيد.

بين 14 تير ماه تا 23 تير ماه باشد شما نارنجي هستيد.

 بين 24 تير ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستيد.

بين 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتي هستيد.

 بين 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبي هستيد.

 بين 23 مرداد تا يكم شهريور باشد شما سبز هستيد.

بين 2 شهريور تا 11 شهريور باشد شما قهوه اي هستيد.

 بين 12 شهريور تا 21 شهريور باشد شما كبود رنگ هستيد.

 بين 22 شهريور تا 31 شهريور باشد شما ليموئي هستيد.

متولدين يكم مهر ماه زيتوني هستند.

 بين 2 مهر تا 11 مهر ماه ارغواني هستيد.

بين 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه اي داريد.

 بين 22 مهر ماه تا يكم آبان ماه شما نقره اي هستيد.

 بين 2 آبان تا 20 آبانماه باشد شما سفيد هستيد.

 بين 21 آبانماه تا 30 آبانماه باشد رنگ شما طلائي است.

 بين يكم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شيري رنگ هستيد.

 بين 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاكستري هستيد.

 بين 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائي رنگ هستيد.

 متولدين اول ديماه نيلي رنگ هستند.

 بين دوم دي ماه تا 11 دي ماه باشد رنگ شما قرمز است.

 بين 12 دي ماه تا21 دي ماه باشد شما نارنجي هستيد.

 بين 22 دي ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستيد.

 بين 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتي هستيد.

 بين 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبي هستيد.

 بين 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستيد.

بين 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوه اي هستيد.

 بين 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما كبودي رنگ هستيد.

 بين 21 اسفند تا 29 اسفند باشد ليمويي هستيد.

***************************

***************************

 

قرمز با نمك و دوستداشتني، مشكل پسند اما هميشه عاشق.......و اينطور بنظر ميرسد كه مورد محبت نيز باشيد. با روحيه و بشاش اما در همان زمان ميتوانيد بد اخلاق هم شويد قادريد با مردم بسيار خوب و با ملاطفت برخورد كنيد و اين همان عشقي است كه ميتواند در راهي كه در پيش داريد همراهتان باشد آدمهايي را كه راحت صحبت ميكنند دوست داريد اين آدمها باعث ميشوند احساس راحتي بيشتري داشته باشيد.

شيري رنگ اهل رقابت و بازي دوست. دوست ندارد ببازد ولي هميشه بشاش است. شما قابل اعتماد و امين هستيد و خيلي علاقه داريد وقت خود را بيرون بگذرانيد، با دقت عشقتان را انتخاب ميكنيد و بسادگي عاشق نمي شويد اما وقتي او را يافتيد تا مدتهاي طولاني دوستش خواهيد داشت.

 

 نيلي شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و استانداردهاي بالائي در انتخاب عشق داريد. هر راه حلي را با دقت و تفكر انتخاب مي كنيد و بسيار بندرت مرتكب اشتباه احمقانه ميشويد دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد پيدا كنيد.

خاكستري جذاب و فعال هستيد، شما هرگز احساستان را پنهان نمي كنيد و هر آنچه را كه درونتان است آشكار مي سازيد. اما ضمنا ميتوانيد خودخواه هم باشيد. مي خواهيد مورد توجه باشيد و نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود. ميتوانيد روز مردم را روشن كنيد. شما ميدانيد در زمان مناسب چه بگوييد و خوش اخلاق هستيد.

سبز خيلي خوب با افراد تازه كنار مي آييد. در واقع آدم خجالتي اي نيستي اما گاهي اوقات با كلماتت به عواطف مردم آسيب مي رسانيد. دوست داريد تا مورد توجه و علاقه كسي باشيد كه دوستش داريد ولي اغلب تنهاييد و به انتظار فرد مورد نظرت مي مانيد.

 طلائي شما ميدانيد چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است. آدم بشاشي هستيد و زياد بيرون ميرويد. بسيار سخت ميتواني فرد مورد نظرت را پيدا كني اما وقتي او را يافتي تا ساليان متمادي دوباره عاشق نمي شوي.

 صورتي شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست داريد به سايرين كمك كنيد. اما بسادگي قانع نمي شوي. داراي افكاري منفي هستيد و در جستجوي عشقي شورانگيز مانند آنچه در قصه هاست هستيد.

 زرد شما شيرين و بيگناهيد ، مورد اعتماد بسياري از مردم ، و داراي رهبريتي قوي در ارتباطاتتان هستيد. شما خوب تصميم ميگيريد و انتخاب درستي در زمان مناسب مي گيريد. همواره در افكار داشتن روابط عاشقانه بسر مي بريد.

خرمائي باهوشيد و ميدانيد چه چيزي درست است. ميخواهيد همه چيز را مطابق ميل خود كنيد كه گاهي ميتواند بدليل عدم توجه به نظر ديگران مشكل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور هستيد. وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار است فرد بهتري پيدا كنيد.

 نارنجي در مقابل اعمالتان مسئوليت پذير هستيد، مي دانيد چگونه با مردم رفتار كنيد. همواره اهدافي براي دستيابي به آنها داريد و حقيقتا براي رسيدن به آنها تلاش ميكنيد ، فردي آماده رقابت هستيد. دوستانتان برايت بسيار مهم هستند و قدر آنچه را كه داريد ميدانيد، گاهي اوقات واكنشتان زيادي شديد است و علت آن نيز احساساتي بودنتان است.

ارغواني اسرار آميز هستيد، بهيچوجه خودخواه نيستيد ، زود و آسان نظرتان جلب ميشود. روزتان با توجه به خلقتان ميتواند غمگين يا خوش باشد. بين دوستان محبوب هستيد اما ميتوانيد دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد ، بسادگي امور را فراموش ميكنيد. بدنبال شخصي هستيد كه قابل اعتماد باشد.

 ليموئي آرام هستيد، اما بسادگي عصباني مي شويد. به آساني حسادت مي ورزيد و در مورد چيزهاي كوچك اعتراض ميكنيد، نمي توانيد به يك كار بچسبيد اما داراي شخصيتي هستيد كه اعتماد و علاقه همه را جلب ميكند.

 نقره اي خيال پرداز و بامزه ايد ، دوست داريد چيز هاي جديد را بيازماييد. علاقه داريد خود سازي كنيد و بسادگي مي آموزيد، براحتي ميتوان با شما صحبت كرد و شما نصايح خوبي ميدهيد. وقتي موضوع دوستي است متوجه ميشويد نمي توان به كسي اعتماد كرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا پايان عمر به آنها اعتماد ميكنيد.

سياه شما يك مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد. اما تغيير در زندگي را نمي پسنديد. زماني كه تصميمي گرفتيد، روي تصميمتان تا مدتها پاي مي فشاريد. زندگي عشقي شما نيز توام با مبارزه است و مثل همه نيست. زيتوني شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد. همراه خوبي براي فاميل و دوستانيد. خشونت را نمي پسنديد و ميدانيد چه چيزي درست است. شما مهربان و بشاش هستيد اما بسادگي به مردم حسادت نورزيد.

قهوه اي فعال و ورزشكاريد ، براي ديگران مشكل است كه به شما نزديك شوند. زماني كه متوجه ميشويد نمي توانيد به چيزي كه ميخواهيد دستيابيد ،‌بسادگي تسليم شده آنرا رها ميكنيد.

 آبي اتكا به نفس كمي داريد و خيلي ايرادي هستيد. هنرمند هستيد و دوست داريد عاشق شويد ، اما ميگذاريد عشقتان از دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان ميگيريد نه از قلبتان.

سرمه اي شما جذابيد و عاشق زندگي خود هستيد ، نسبت به همه چيز داراي احساسي قوي هستيد و خيلي زود گيج ميشويد زماني كه از دست شخص يا اشخاصي عصباني مي شويد برايتان مشكل است آنها را ببخشيد. سفيد شما آرزو و اهدافي در زندگي داريد زود حسادت مي ورزيد نسبت به ديگران متفاوت و گاهي اوقات عجيب هستيد اما همه اين حالت شما را دوست دارند.

كبود احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير ميكند اغلب تنها هستيد ، مسافرت را دوست داريد. انسان صادقي هستيد ولي حرف مردم را زود باور ميكنيد. يافتن عشق براي شما سخت است و گمگشته عشق هستيد

برداشت های من از رنگ های شما:

 خاله فيروزه:صورتی...... در جستجوي عشقي شورانگيز مانند آنچه در قصه هاست هستيد...

داداشی كولي: آبی..........هنرمند هستيد و دوست داريد عاشق شويد ، اما ميگذاريد عشقتان از دستتان برود

ساناز: قرمز..........مشكل پسند اما هميشه عاشق.......و اينطور بنظر ميرسد كه مورد محبت نيز باشيد. با روحيه و بشاش

نادو: کبود.........يافتن عشق براي شما سخت است و گمگشته عشق هستيد تنها هستيد ، مسافرت را دوست داريد

مهرداد : سبز.........گاهي اوقات با كلماتت به عواطف مردم آسيب مي رسانيد

شیرین: شیری....شما قابل اعتماد و امين هستيد

عمو مهرداد:......شما هرگز احساستان را پنهان نمي كنيد و هر آنچه را كه درونتان است آشكار مي سازيد.

سینا: صورتی.......شما همواره در تلاشيد تا در هر چيزي بهترين باشيد و دوست داريد به سايرين كمك كنيد

خاله بهونه: کبود........انسان صادقي هستيد ولي حرف مردم را زود باور ميكنيد

زهره:قرمز.........قادريد با مردم بسيار خوب و با ملاطفت برخورد كنيد و اين همان عشقي است كه ميتواند در راهي كه در پيش داريد همراهتان باشد

مورچه: خاکستری...ميتوانيد خودخواه هم باشيد. مي خواهيد مورد توجه باشيد و نمي خواهيد بطور نا برابر با شما برخورد شود

بقيه:؟

+++++

جمعه ۳۱/۶

وقتی مجبور باشی مطالب دو شماره از نشریه رو با هم تهیه کنی و یکروزه

تحویل سر دبیر بدی اونوقت  فکر می کنی چند تا قرص سر درد بخوری

سرت خوب می شه؟؟

/ 28 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سينا

پريسا رو بوووووووووووووووووووووووووس کن

مامان امير مهدي

وای دخترت چه عروسکی شده ماشاا... خانم به تمام معنا خسته ام نباشی از کار

هلو ( قسمت اول)

هر وقت می‌خوام برم و ديگه نيام، یک اتفاقات ناخوشایندی (!) رخ میده که مجبور می‌شم زیر قولم بزنم و باز سروکله‌ام این‌جا پیدا بشه و خودم رو قاطی بچه بازی دیگران کنم... ... اولن و برای محض اطلاع : نظرات این‌چنینی و گفته‌ها‌ی دهن پُرکنی از راسل و برناردشاو و... تاریخ مصرف‌اش دیگه تموم شده و نسل جدید برای این توهمات ، تره هم خورد نمی‌کنه که نمی‌کنه... ... دومن : یک جایی نوشته بودم : دوست دارم مثل ماشین‌ها که لاستیک زاپاس دارند ، منم قلب یدکی داشتم. تازه اون هم نه یکی، بلکه چندتا...! برای این قلب‌های اضافه هم کلی نقشه دارم : هر وقت یکی‌اش مجروح شد (که تند به تند هم این اتفاق رخ می‌ده)، جاش را با یدک نوی اون لعنتی عوض کنم و باقی قضایا... و خوش‌حالم مثل خیلی‌ها که دوست دارند درِ دروازه‌ی قلب‌شون را به روی همه باز بگذارند ، نبودم و نیستم و نخواهم بود ! و هیچ‌گاه نیز به نامحرمانی که از حرف‌هاشون بوی گند تعفن شهوت پیداست، بفرما نخواهم زد... ... سومن ؛ خیلی خوشحالم که در جمع‌بندی و اين رنگ شناسی بچگانه (بخون ابلهانه ) قرار نگرفتم.

هلو ( قسمت آخر آخر)

در آخر یه یادگاری کوچولو و ناقابل (البته انحصاری) برات دارم. خواهش می‌کنم اینو برای همیشه در قلب شلوغ‌ات محفوظ نگه دار: ... خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه بر دوش تو نهاده شود باری از گناه گفتم: گناه کردم اگر عاشقت شدم... گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه!! سخت است این‌که دل بکنم از تو ، از خودم از این نفس کشیدن اجباری، از گناه بالا گرفته‌ام سرِ خود را اگرچه عشق یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه دارند پیله‌های دلم درد می‌کشند باید دوباره زاده شوم ـ عاری از گناه ـ

بهونه

سلام مامان پروانه شايد تو بهتر از بقيه بچه ها بفهمی که اين روزا سرم چقدر شلوغه ... مدرسه ها دارن باز ميشن ... به اميد خدا چند سال ديگه پريسا هم مدرسه ای ميشه ، امسال اسم ايمان رو نوشتم مهد كودك ... خودم دارم از ترس و هيجان غش ميكنم .... اصلا نميدونم برخوردش با مهد چه جوري خواهد بود ... فعلا كه اصلا دوست نداره بره ! اما يه ساله كه داره منو كچل ميكنه كه بره مدرسه ، حالا كه موقعش شده ، ترس برش داشته ... منم همينطور !

بهونه

ببينم تو از كجا فهميدي كه من تو پرشين بلاگ هم وبلاگ داشتم ... خيلي برام جالب بود .. ممنونم كه رفتي و اونجا رو هم ديدي ... آره هنوز هم تو پائيز دلم ميگيره ... پائيز بيشترين خاطرات بچگي ، جووني و نو جووني ما رو داره ... يه فصل خاصه ... پر از عطرهاي خاطره انگيز . خب منم اصلا مدرسه رو دوست نداشتم . هيچوقت ! اما راه مدرسه ، عشقهاي دوران مدرسه ، دوستهاي دوران مدرسه ، زنگهاي تفريح و بازيهاي مدرسه رو خيلي دوست داشتم ...

بهونه

راستي من كبودي رنگ هستم . زياد تنها نيستم . سرگشته عشق هستم ولي تو زندگيم عشق زياد دارم ... كلا عاشق پيشه ام ... زود عاشق ميشم ... خيلي چيزا تو زندگيم هست كه عاشقشون هستم ...

زهره

سلام پروانه جون...خوبی؟! منم قرررررررررررررررررررررررمز