6_دانته

 

پروانه ی من در تاری افتاده که عنکبوتش سیر است.

نه می تواند پرواز کند.

نه بمیرد.

                        honey76.jpg

/ 16 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ندا مامان ستایش

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ندا مامان ستایش

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

من و دخترم

جالب بود و جای فکر داره!!!!!!!!کجایی خانمی؟یه سر بزن

ساروی ریکا ...///

[گل][گل] شنیدم چون آن قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد .............. ... ........... رفتی تو خط کوتاه نوشتن . با معنا بود ناز بانو ... اما چرا جواب منو نداد ده دفه آف دادم ...که کتابش رو هم میخوای یا فقط مجله زمستان رو ... اینروزا کم میام نت ...جواب بده دختر عمو ی عزیز

ستون پنجم

حبیبی

زیبا بود سبک عوض کرده اید