عشق گمشده

سلام
ديدين بعضي وقتها يك فيلم كشش خاصي نداره از نظر فيلمنامه اش ولي شما را مجبور مي كنه تا اخرش را ببينين!
تا حالا پيش اومده واستون؟؟
امشب كانال 2 فيلم عشق گمشده را گذاشته بود! من هم تا لحظه اخرش را ديدم
حيف كه اخرش به قول معروف ابگوشتي تمام شد!! ماسمالي!!!!!!
جالبيش اين بود كه توي فيلم مرده 22 سال منتظر مانده بود براي عشقش اونم در خارج!!!
من منكر عشق در اين حد نيستم ولي خوب در اقايان كمتر مشا هده ميشه!!!
بگذريم!!!
كلمات قصار از مامان پريسا:
هر ثانيه از زندگي ما منحصر به فرده من به دخترم پريسا ياد خواهم داد كه تو اعجاز خلقتي
زندگي از ميان ما ان ادمهايي را كه قدرت خطر كردن و رشد كردن را ندارند را نابود مي كند

/ 0 نظر / 5 بازدید