شما چقدر رازدارید


نتایج یک نظرسنجی انگلیسی نشان می دهد که زنان حداکثر تا 34 ساعت قادرند یک راز را نزد خود نگه دارند و پس از این مدت زمان آن را به فرد دیگری می گویند.

این نظرسنجی نشا می دهد حتی زنانی که قسم می خورند که راز شما را به هر قیمتی نگه دارند پس از چند ساعت قول خود را فراموش می کنند.

نتایج تحقیق دیگری که در سال 2009 بر روی 3 هزار زن بین18 تا 65 سال انگلیسی 
انجام شد نشان داد که حداکثر مقاومت زنان در حفظ یک راز 47 ساعت است.


/ 7 نظر / 6 بازدید
من و گذشته من

[لبخند]در مورد خانمها هنوز هزاران مورد ناشناخته دارند که در اینده دانشمندان کشف خواهند کرد بقول دوستم هنوز 1/100 ان کشف شده

حسین طاهری

اون خانم هایی که 47 ساعت صبر دارند که رازری را فاش نکنند ، خیلی دیگه مردن[نیشخند]

بانوی شرقی

[گل][گل]پرسیاجون مطالب ارزشمندی نوشتی ... دستت دردنکنه .منکه ازخودم مطمئنم خیلی رازدارم توهمهچی وبرای همه کس وبه خصوص مسائل خودم وخانواده ام و.... رازداری ..صبر خصلت والایی است کافیه توخودمون تمرین کنیم تا دچار این مشکل نباشیم .خوش قولی هم صفت برازنده زنان ومردان نیک روزگاره . خانمی به تراوش احساس منم بیا ودیدگاه قشنگت را بنویس.بای

چاي داغ

47 ساعت خودش یه عمر[نیشخند] چطوری گلم