مردم فضول!

پريسا:

امروز مامان منو برده مهموني! ازون مهموني هايي كه توش پول قرعه كشي مي كنن! كه البنه به ماماني نيوفتاد!

جاتون خالي ! اينقدر در مورد من نظر دادن!!!

ـخيلي بزرگ شده!

--- چرا گوششو سوراخ نمي كنين

---- كمكي اشو شروع كردي؟

---- از الان هر چي مي خوري دهنش بذار!

ــــــ اصلا شبيه مامانش نشده به باباش رفته! اخه دختر به بابا ميره!

ـــــ اينقدر بغلش نكنين بغلي مي شه!

ـــــ اه چرا بچه اتون رو شكمش بند نمي شه!

ـــــ سبزبجات زياد بخور مو هاي سر پريسا رشدش بهتر بشه!.................

من كه جاي مامان سر سام گرفتم!!!! واقعا كه مامان صبرش زياده و دل هيچكسي را نمي شكنه!!! مي خواهم امشب سوپريزش كنم و زود بخوابم مثلا 11 شب! اخه هميشه 1 يا 2 مي خوابم!!!

اين كارم خوشحالش مي كنه مي دونم!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید