سلام

اگر از احوالات ما می برسيد 17.gif

مادربورد و باور سوخته و همچنين س ب يو!

خلاصه در ترک اجباری هستيم26.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
اگر نمي ترسيدي چه مي كردي؟

سلام...همه ما داريم به جای شام «شخصيت» ميل(کوفت) می کنيم!...اگر مايليد می توانيد هم سفره ما باشيد...موفقيت شما آرزوی ماست.

تیگلاط

سلام.من تقريبا همين مشکلو دارم.موفق باشيد.

sal

لطفا شخصيت را شسته ميل کنيد نه کوفت .انشا الله دشمنتاان کوفت کند