ادامه حکمت خدا

تسليت

يادمه يک بنده خدايی که کور بود می گفت که به تقديرش راضيه چون لا اقل اين فرق را با بقيه داره که وقتی مردم اونو می بينن ياد خدا می افتن و خدا را شکر می کنن.....

راستی بعضی ها چهقدر وسعت ديد  دارند!

و زندگی همچنان ادامه دارد بدون لاله و لادن

ايا هميشه خواستن توانستن است؟؟؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید